umelá inteligencia vo vzdelávaní

Ak nezmeníme prístup vo vzdelávaní, študenti nebudú pripravení na trh práce

Umelá inteligencia prináša nielen nové možnosti, ale aj výzvy spojené so vzdelávaním študentov a prípravou budúcich absolventov na trh práce. Týka sa to nielen technických odborov, ale aj kreatívneho priemyslu.

Čoraz viac odvetví a profesií prichádza do styku s umelou inteligenciou. Na tento trend je potrebné reagovať včas a prispôsobiť mu aj vzdelávanie budúcich absolventov vysokých škôl v jednotlivých odvetviach. Fakulta masmediálnej komunikácie poukazuje predovšetkým na odvetvia kreatívneho priemyslu, ktoré podľa Eurostatu zamestnávajú v EÚ 8,7 milióna ľudí, čo predstavuje 3,8 % celkovej pracovnej sily a 1,2 milióna podnikov v Únii.

Musia reagovať aj vysoké školy

Umelá inteligencia má obrovský dopad na kreatívne profesie, o ktorých sme sa donedávna domnievali, že nebudú podobnými technológiami ovplyvnené,“ uviedol Peter Murár, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou FMK UCM v Trnave, podľa ktorého na tento trend musia reagovať aj vysoké školy.

Pokiaľ univerzity nepripravia svojich absolventov na tieto zmeny už teraz, môže sa stať, že ich uplatnenie na trhu práce bude ťažšie. V budúcnosti totiž možno predpokladať, že využívanie nástrojov umelej inteligencie bude bežnou súčasťou viacerých kreatívnych profesií, najmä v oblasti marketingu, médií alebo audiovizuálneho umenia,“ doplnil P. Murár.

Nástroje AI je potrebné implementovať do výučby. Vedia (a učia sa) to aj pedagógovia FMK. Zdroj: vygenerované pomocou Midjourney

AI na FMK

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zrealizovala v uplynulom období viacero interných seminárov, na ktorých sa snažila naznačiť dopady umelej inteligencie na akademickú obec. Aktuálne pripravila pre svojich študentov a širokú verejnosť odbornú konferenciu venovanú možnostiam využitia AI v oblasti marketingu, žurnalistiky a médií.

 

Viacerí pedagógovia zároveň od začiatku letného semestra implementovali nástroje umelej inteligencie do výučby. Ide predovšetkým o predmety zamerané na digitálny marketing, tvorbu podcastov alebo strih videa. V ďalšom období plánuje ponuku predmetov a tematických prednášok rozšíriť o ďalšie oblasti a intenzívne prepájať umelú inteligenciu s výučbou vybraných predmetov.

Zdroj titulného obrázku: vygenerovaný pomocou Midjourney