PhDr. Peter Murár, PhD.

prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, univerzitný docent

Doktor Murár pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako odborný asistent od roku 2002. Na FMK absolvoval bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium.

V rámci profesionálneho a vedeckého života sa venuje problematike používateľskej skúsenosti (UX) a využitiu design thinking vo vzdelávaní.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa snaží prepájať akademické prostredie s praxou. Najmä organizovaním prednášok hosťujúcich lektorov z marketingovej branže a hľadaním nových partnerov, reps. vytváraniu projektov pre spoluprácu firiem s FMK (napr. Wiktor Leo Burnett Academy, rôzne hackethony, a pod.).

Doktor Murár počas svojho života pracoval na viacerých pozíciách súvisiacich s aktuálnou pedagogickou činnosťou. Niekoľko rokov pracoval ako freelancer v oblasti UX dizajnu. Predtým zastával funkciu social media manager vo Websupporte. Taktiež pôsobil ako online manažér v Slovenskom skautingu.

Oblasti záujmu: UX, informačná architektúra, digitálny marketing, vyhodnocovanie a optimalizácia webových stránok, psychológia spotrebiteľa v digitálnom prostredí, inovácie vo vzdelávaní.

 

Publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Methods of planning, researching and evaluating websites [elektronický zdroj] / Peter Murár ; reviewers: Andrej Trnka, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Budapešť : Wolters Kluwer Hungary, 2021. - 125 s. [4,55AH] [online]. - ISBN 978-963-295-978-8.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Edmodo as a Gamification Platform: Review and Plans / Peter Murár, 2015.
In: Proceedings of The 9th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2015 / edited by Robin Munkvold, Line Kolas. - Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2015. - ISBN 978-1-910810-58-3. - ISSN 2049-0933, s. 800-803.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Internet: The way to creativity and back / Peter Murár, 2019. - Príspevok je indexovaný v databáze WoS CC.
In: Creative strategy / strategy of creativity : trends in creative marketing communication : trends in creative marketing communication / editors: Dušan Pavlů, Petr Majerik. - Praha : Professional Publishing, Vysoká škola kreativní komunikace, 2019. - ISBN 978-80-88260-38-7, s. 84-91.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Chat as a communication-marketing platform for academic institutions / Peter Murár, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 107-116.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Video-stratégie eko-startupov v kontexte frameworku hero-hub-help = Eco-startups ́ video strategies in the context hero-hub-help framework / Peter Murár, 2019.
In: Megatrendy a médiá 2019 : Digital Universe : Digital Universe / editori zborníka: Zuzana Bučková, Anna Kačincová Predmerská, Lenka Rusňáková ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0014-7 (online), s. 553-562.

Predmety

 • online marketing I., II. - 1. Mgr. MARK
 • základy UX - 1. Mgr. MARK
 • digitálny marketing – 2. Bc. MARK
 • Projekty

 • VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie
 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • ESF: Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK
 • FAGA: Slovenské médiá v prostredí mikroblogovcej služby Twitter
 • VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách
 • ESF: Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Členstvá

  [widget id="rss-4"]

  Pobyty

 • Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, Poland, 28. 4. - 1. 5. 2015
 • University of Lucian Blaga, Bulevardul Victoriei 8-10, Sibiu 550024, Rumunsko, 8. 5. - 11. 5. 2017
 • Ocenenia

  Granátové jablko 2016

  Cena rektora UCM 2020

  Oznamy