Mgr. Juraj Kovalčík, PhD.

odborný asistent

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Streda 14:00 - 16:00 hod., Skladová, č. d. 220

Doktor Kovalčík pôsobí na FMK UCM od roku 2004 s prestávkou v rokoch 2015-2020, všetky tri stupne vysokoškolského štúdia absolvoval na fakulte.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým filmu a novým médiám. Doktorandské štúdium absolvoval dizertačnou prácou na tému Analýza mýtických štruktúr a ich vývoja v slovenskom filme. Na FMK spoluorganizoval festival študentskej tvorby Frejm a podieľal sa na príprave herného festivalu UniCon.

Okrem práce na univerzite publikoval vo viacerých filmovo orientovaných periodikách, viedol seriál prednášok na rôzne filmové a hudobné témy pre OZ Publikum.sk, má prax vo sfére nezriaďovanej kultúry ako produkčný a dramaturg kultúrneho centra Malý Berlín.

Oblasti záujmu: digitálne médiá, film, populárna hudba

 

Publikácie

LALUHOVÁ, J. – KOVALČÍK, J. – JELČOVÁ, L. – JAVORSKÁ, E. 2012. Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 124 s. ISBN 978-80-8105-465-5.

KABÁT, M. – KOVALČÍK, J. 2011. Digital media in online communication of educational institutions. In Use of E-learning in the Developing of the Key Competences. Katowice : Studio Noa, 2011. ISBN 978-83-60071-39-7.

KABÁT, M. – KOVALČÍK, J. 2012. Web as a medium of masspersonal communication. In QUAERE 2012. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9.

KOVALČÍK, J. 2010. Miesto pre The room – kultový film v multimediálnych súvislostiach. In K problémom mediálnej komunikácie I.. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-187-6.

KABÁT, M. – KOVALČÍK, J. 2011. Možnosti streamingu v prostredí vysokoškolských (študentských) médií. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

KABÁT, M. – KOVALČÍK, J. 2012. Praktické využitie digitálnej platformy v mediálnych štúdiách. In Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-383-2.

KABÁT, M. – KOVALČÍK, J. 2013. Vplyv pornografie na technologický vývoj médií. In Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-477-8.

KOVALČÍK, J. 2010. Politický billboard ako obraz. In Quo vadis massmedia. Quo vadis marketing. Zborník z konferencie doktorandov. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-183-8.

KOVALČÍK, J. 2012. 25 km2. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Až do mesta Aš. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Crulic – Cesta na druhý svet. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Dust and Glitter. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Faust. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Hviezda. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Immortalitas. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Mŕtvy, no nepochovaný. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Neha. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2012. Nepriateľ pod ochranou. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2012.

KOVALČÍK, J. 2013. Absolventi – Sloboda nie je zadarmo. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Akt zabitia. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Alexander Nevský. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Attonitas. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Cézar musí zomrieť. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Colette. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Ďakujem, dobre. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Exponáty alebo príbehy z kaštieľa. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Hlboko. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Je to iba vietor. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Len Boh odpúšťa. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Major. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Môj pes Killer. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Na konci sveta. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Nový život. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Pandy. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Pena dní. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Posledná zima. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Post Tenebras Lux. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Rodinné príbehy. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Sneh. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Spring Breakers. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. The Master. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. tWINs. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. V mene …. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Veľký Gatsby. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Výstava. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Zázrak. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Zlomené mesto. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2013. Zmiznutie. In CinemaView. ISSN 1336-8478, [S.l.] : OZ Publikum.sk, 2013.

KOVALČÍK, J. 2010. Život ani animácia nie sú čiernobiele. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2010.

KOVALČÍK, J. 2010. Posledný autobus. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2010.

KOVALČÍK, J. 2010. Fest Anča 2010. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2010.

KOVALČÍK, J. 2010. Katarína Kerekesová, Marek Piaček. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2010.

KOVALČÍK, J. 2010. Michaela Čopíková. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2010.

KOVALČÍK, J. 2011. Scenár, animácia, réžia: deti. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2011.

KOVALČÍK, J. 2011. Vanda Raýmanová, Michal Struss. In Homofelix. ISSN 1338-2268, Banská Štiavnica : Feel me film s.r.o., 2011.

KOVALČÍK, J. 2014. 12 rokov otrokom. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. An Oversimplification of Her Beauty. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Comeback: prevýchova väzňov na Slovensku. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Čierna mačka. In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Deti: generácia 90 vstupuje do hraného filmu.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2013. Dopraváci: nehoda, de-facto.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Fair Play: komunizmus a drogy sú špatné mkey ?  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Felvidék - Horná zem.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Fongopolis: sám na hlavnej stanici.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Grandhotel Budapešť.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK,J. 2014. Homo ciris: človek- ryba púli oči.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Horiaci ker.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. Hrana: 4 filmy o Marekovi Brezovskom.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. It´s Such a Beautiful Day: dnes mám rande so sebou.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2013. Konzultant: poraďte poradcovi.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Láska na vlásku.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2015. Mirage.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Nina: ovečky nás učia nebáť sa.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Philoména.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Prvý slovenský horor: utrpenie mladého producenta.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2015. Rukojemník: keby som mal tunel.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Slovensko 2.0: mozaika rozporov.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Socialistický zombi mord: šíri sa to ako besnota.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Stopy na hrebeni.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Vlčie hory.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Vnútri Llewyna Davisa.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

KOVALČÍK, J. 2014. Vrbovský veter.  In: CinemaView: filmový magazín. ISSN 1336-8478.

 

Predmety

  • koncepty a dramaturgia digitálnych hier - 1. Mgr TEDI
  • herná mechanika - 1. Mgr TEDI
  • procesy produkcie a postprodukcie digitálnych hier - 1. Mgr TEDI

Oznamy