Mgr. Juraj Kovalčík, PhD.

odborný asistent

Doktor Kovalčík pôsobí na FMK UCM od roku 2004 s prestávkou v rokoch 2015 – 2020, všetky tri stupne vysokoškolského štúdia absolvoval na fakulte.

V rámci vedeckej činnosti sa venoval pôvodne filmu a novým médiám. Doktorandské štúdium absolvoval dizertačnou prácou na tému Analýza mýtických štruktúr a ich vývoja v slovenskom filme. Po príchode na Katedru digitálnych hier sa zaoberá hlavne hernou históriou, hernými mechanikami, naratívmi a vzťahmi medzi digitálnymi hrami a inými digitálnymi médiami.

Na FMK spoluorganizuje festival študentskej tvorby Frejm a podieľal sa na príprave herného festivalu UniCon.

Okrem práce na univerzite publikoval vo viacerých filmovo orientovaných periodikách, viedol seriál prednášok na rôzne filmové a hudobné témy pre OZ Publikum.sk, má prax vo sfére nezriaďovanej kultúry ako produkčný a dramaturg kultúrneho centra Malý Berlín. V súčasnosti píše filmové recenzie pre Rádio Devín.

Oblasti záujmu: naratívna a kritická diskurzná analýza digitálnych médií, filmu a populárnej hudby.

 

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Diskurzívne problémy v masmediálnych štúdiách / Juliana Laluhová ... [et al.] ; recenzenti: Zora Hudíková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-465-5.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Digital media in online communication of educational institutions / Michal Kabát, Juraj Kovalčík, 2011. In: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences. - Katowice : Studio Noa, 2011. - ISBN 978-83-60071-39-7, S. 401-408.

Web as a medium of masspersonal communication / Michal Kabát, Juraj Kovalčík, 2012. In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 14. - 18. května 2012 Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-0-9, S. 995-1000 [CD-ROM].

Dangerous Zone: Games Caught Between Education and Indoctrination / Michal Kabát, Juraj Kovalčík, 2021. - Príspevok je indexovaný vo WoS a Scopus. DOI DOI 10.34190/GBL.21.100. In: Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning ECGBL 2021 / ed. Panagiotis Fotaris. - 1. vyd. - Reading : Academic Conferences International Limited, 2021. - ISBN 978-1-914587-12-2. - ISSN 2049-0992, s. 396-403.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Promoting Feminist Issues in the Contemporary Slovak Music Video: A Comparative Analysis of Katarzia’s “Hoří i voda” and Eniesa’s “Melody” / Juraj Kovalčík, 2021. In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 345-356.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Pen & Paper & Xerox: Early History of Tabletop RPGs in Czechoslovakia / Michal Kabát ... [et al.], 2022. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 102-117.

 

Predmety

  • herné mechaniky - 1. Bc. TEDI
  • naratívny dizajn - 1. Bc. TEDI
  • dejiny digitálnych hier - 1. Bc. TEDI
  • kľúčové digitálne hry - 2. Bc. TEDI
  • kľúčové české a slovenské hry - 1. Mgr. TEDI
  • procesy produkcie a postprodukcie hier - 1. Mgr. TEDI
  • Oznamy