Mgr. art. Martin Engler

denný doktorand

Magister Engler pôsobí na FMK od akademického roka 2018/2019, kedy začínal ako externý lektor na odbore teória digitálnych hier, v súčasnosti je doktorandom.

V jeho bádateľskom svete dominuje výtvarná imaginácia v digitálnych hrách, jej využívanie, obohacovanie v procese spájanie faktov a funkcionality pre vytváranie dizajnu, experimentálne cvičenia. Témou diplomovej práce bolo Budovanie svetov- svet Concept artu a Corra- Kniha conceptov. Kvalifikačné práce sú veľké množstvo projektov s individuálnym špecifickým univerzom, vlastným príbehom a dizajnom.

V pedagogickej praxi sa zameriava na výučbu predmetov týkajúcich sa grafiky a imaginácie. V budúcnosti by sa rád podieľal na organizovaní game jamov a projektov zameriavajúcich sa na rozvoj mladej generácie grafikov a výtvarníkov.

Okrem pôsobenia v akademickej sfére má magister Engler skúsenosti freelance výtvarníka, lektora grafiky Level Up (Hemisféra), bol tiež lektor Summer game dev (2019), pôsobí v občianskom združení Pomimo, v ktorom sa venujú rozvoju mladej slovenskej komiksovej scény a výučbe výtvarných zručností.

Oblasti záujmu: ilustrácia, grafika tradičná aj digitálna, maľba, digitálna maľba, concept art, figurálna tvorba, imaginácia, písanie príbehov, stolné a digitálne hry, 3D modelovanie, dizajn.

 

Predmety

  • Grafika a zvuk v digitálnych hrách
  • Mediálna informatika
  • Grafika a dizajn digitálnych hier

Projekty

Pobyty

Erasmus: Uniwersytet artystyczny, Poznan, Poľsko

Ocenenia

Oznamy