Mgr. art. Martin Engler

denný doktorand

Magister Engler je nezávislý herný developer, výtvarník a pedagóg, spoluzakladateľ Pomimo, denný doktorand

Martin Engler vyštudoval odbor Voľná grafika a ilustrácia pod vedením profesora Dušana Kállaya na VŠVU. Od začiatku štúdia sa venuje rozvoju concept artu, digitálnych techník a komiksu. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Pomimo, ktoré sa venuje výtvarnej osvete a vydávaním komiksového zborníka, ktoré sa momentálne teší už siedmemu číslu. Od začiatku svojho magisterského štúdia pôsobí ako lektor a od konca vysokej školy ako pedagóg.

Na odbore Teórie digitálnych hier pôsobí ako pedagóg od roku 2019 a vyučuje predmety venujúce sa základným vizualizačným schopnostiam, výučbe 2D a 3D grafiky a základom concept artu.

Vo svojej vedeckej činnosti sa primárne zaoberá výtvarnej imaginácii, základným a pokročilým vizualizačným schopnostiam, tvorbe hernej grafiky, navrhovaniu koncepčného umenia, využitiu rôznych nástrojov a ich kombinácii pri tvorbe grafiky, ilustrácii experimentálnej tvorbe a tvorbe vo VR.

Vo svojej tvorbe sa venuje najmä vytváraniu vlastnej digitálnej hry podporenej z FPU a rozvíjaniu vlastného univerza, ktorého čiastočný návrh bol vytvorený ako magisterská práca na VŠVU. Umelecký skillset tvorí práca s imagináciou, art directing, písanie príbehov, klasické grafické techniky, maliarske techniky, modelovanie, dizajn, koncepčné umenie, digitálne maliarske a sochárske techniky, technické spracovanie assetov.

Oblasti záujmu: Výtvarná imaginácia, koncepčné umenie, digitálna tvorba, tradičné výtvarné techniky, worldbuilding, písanie, dizajn, ilustrácia, tvorba vo virtuálnej realite, art directing.

 

Predmety

  • Grafika a zvuk v digitálnych hrách– 2. Bc TEDI
  • Mediálna informatika-1. Bc TEDI
  • Grafika a dizajn digitálnych hier-2. Mgr TEDI
  • Vývojové nástroje-3. Bc TEDI

Projekty

Tvorba vlastného projektu- digitálna hra LegendaryTails

Pobyty

2016 – University of Fine Arts in Poznań, zameranie: figurálna socha, animácia, figurálna kresba

Ocenenia

Oznamy