Mgr. art. Martin Engler PhD.

odborný asistent

Doktor Martin Engler je nezávislý herný developer, výtvarník a pedagóg, spoluzakladateľ oz. Pomimo a Artovisko. V oblasti vedy, umenia a výučby sa zaoberá najmä rozvíjaniu mladej herno-developerskej scény z hľadiska digitálneho umenia, koncepčnému umeniu a umeleckej réžii študentských projektov. Prednášal, lektoroval, spolupracoval alebo sa podieľal na rozvoji mnohých projektov, ako Level UP, Summer Game dev, Game Days, ArtCraft, TechArt Camp…

Vyštudoval odbor Voľná grafika a ilustrácia pod vedením profesora Dušana Kállaya na VŠVU, kde získal akademické výtvarné vzdelanie ukončené diplomovou prácou s koncepčným stvárnením – worldbuildingom, autorského sveta. Doktorandské štúdium na Teórii digitálnych hier upriamil na rozvoj a vplyv autorskej imaginácie v dizertačnej práci – Výtvarná imaginácia v digitálnych hrách.

Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá témami, ako výtvarná imaginácia, základné a pokročilé vizualizačné schopnosti, tvorba hernej grafiky, navrhovanie koncepčného umenia, využitie rôznych nástrojov a ich kombinácia pri tvorbe grafiky, ilustrácia, experimentálna tvorba, tvorba vo VR a autorské vklady.

Vo svojej tvorbe sa venuje najmä vytváraniu vlastných autorských svetov v rôznych podobách. Umelecký skillset tvorí práca s imagináciou, art directing, písanie príbehov, klasické grafické techniky, maliarske techniky, modelovanie, dizajn, koncepčné umenie, digitálne maliarske a sochárske techniky, technické spracovanie assetov.

Oblasti záujmu: výtvarná imaginácia, koncepčné umenie, digitálna tvorba, tradičné výtvarné techniky, worldbuilding, písanie, dizajn, ilustrácia, tvorba vo virtuálnej realite, art directing.

 

Predmety

  • Grafika a zvuk v digitálnych hrách– 2. Bc TEDI
  • Mediálna informatika-1. Bc TEDI
  • Grafika a dizajn digitálnych hier-2. Mgr TEDI
  • Vývojové nástroje-3. Bc TEDI

Projekty

Tvorba vlastného projektu- digitálna hra LegendaryTails

Pobyty

2016 – University of Fine Arts in Poznań, zameranie: figurálna socha, animácia, figurálna kresba

Ocenenia

Oznamy