Mgr. Ján Proner, PhD.

odborný asistent

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Utorok 12:30 - 14:00 hod., Skladová, FMK TV

Doktor Proner je absolventom FMK UCM, kde momentálne pôsobí ako odborný asistent. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval dátovej žurnalistike a vizualizácií dát. Profesijne sa zaoberá najmä digitálnou animáciou a produkciou.

V rámci vedeckej činnosti a výučby sa venuje aj témam infografiky, vizuálnej identity, grafického dizajnu, animácií, produkcií, či digitálnym hrám. Na FMK je súčasťou propagačnej skupiny, kde sa venuje tvorbe vizuálov, prevažne animácií na rôzne eventy, sociálne siete, ale aj konferencie FMK. Doktor Proner je jedným z hlavných organizátorov študentského filmového festivalu FREJM, ktorý má na FMK silnú tradíciu. Na fakulte spoluorganizuje aj stáž na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde koordinuje študentov v ich práci akreditovaných novinárov.

V rámci profesijného života sa venuje pohyblivej grafike, animácií a produkcií. Doktor Proner pracoval v produkčnej spoločnosti Roadcrosser production, kde spolupracoval s klientmi ako VUB, O2, Kelt, Erni a mnoho ďalších. Dva roky bol hlavný dizajnér v televízií Spartak TV a momentálne vo voľnom čase pôsobí ako freelancer. Od roku 2017 je taktiež súčasťou mediálneho tímu na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF a Festivale letectva v Piešťanoch. V rámci umeleckej činnosti sa doktor Proner podieľal na tvorbe animovaného seriálu RTVS Chochmesovci, ale aj na dokumentárnej tvorbe pre divadlo Jána Palárika v Trnave.

Oblasti záujmu: Animácia, produkcia, dizajn, digitálne hry, dátová žurnalistika.

 

Publikácie

Menný zoznam publikácií:

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 The typology of digital games and their ability to educate an individual / Proner, Ján, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 364-375.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vývoj a tvorba vizuálnych efektov / Proner, Ján - Graca, Martin, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 141-166 [CD-ROM].

Predmety

  • Animácia v digitálnych hrách - 1. Mgr. TEDI
  • Teória a prax animátorskej tvorby - 1.Mgr. AMES
  • Motion dizajn a animácia v mediálnej praxi - 3. Bc KOMU
  • Základy AV tvorby - 1. Bc MARK

Projekty

FPPV: Nástroje na tvorbu dátovej žurnalistiky

FPPV: Aplikácia teoretických poznatkov študentov masmediálnych štúdií v mediálnej praxi

KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM

Pobyty

Asian-Pacific University, Asia Pacific Institute of Information Technology, Malajzia

Erasmus+ University of Malta, Faculty of Media and Knowledge Sciences, Malta

Ocenenia

Granátové jablko 2016

Tvorca Loga k 20. výročiu UCM

Oznamy