Mgr. Ján Proner, PhD.

odborný asistent

Doktor Proner je absolventom FMK UCM, kde momentálne pôsobí ako odborný asistent. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval dátovej žurnalistike a vizualizácií dát. Profesijne sa zaoberá najmä digitálnou animáciou a produkciou.

V rámci vedeckej činnosti a výučby sa venuje aj témam vizuálnej identity, grafického dizajnu, animácií, virtuálnej realite, produkcii či digitálnym hrám. Na FMK je súčasťou propagačnej skupiny, kde sa venuje tvorbe vizuálov, prevažne animácií na rôzne eventy, sociálne siete, ale aj konferencie FMK. Zároveň vypomáha pri riadení školskej televízie FMK TV. Doktor Proner je jedným z hlavných organizátorov študentského filmového festivalu FREJM, ktorý má na FMK silnú tradíciu. Na fakulte spoluorganizoval aj stáž na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde koordinoval študentov pri ich práci akreditovaných novinárov.

V rámci profesijného života sa venuje pohyblivej grafike, animácií a produkcií. Doktor Proner pracoval vo viacerých reklamných agentúrach, kde spolupracoval s klientmi ako VÚB, O2, Kelt, Erni, FitUp, HOPIN a mnoho ďalších. Dva roky bol hlavný dizajnér v televízii Spartak TV a momentálne vo voľnom čase pôsobí ako freelancer. Od roku 2017 je taktiež súčasťou mediálneho tímu na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF a Festivale letectva v Piešťanoch. V rámci umeleckej činnosti sa doktor Proner podieľal na tvorbe animovaného seriálu RTVS Chochmesovci, ale aj na dokumentárnej tvorbe pre Divadlo Jána Palárika v Trnave, s ktorým stále spolupracuje.

Oblasti záujmu: animácia, produkcia, dizajn, digitálne hry, dátová žurnalistika.

Premiere Pro či After Effects už nebudú španielskou dedinou. Sledujte instagram nášho pedagóga

 

Publikácie

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Data journalism in the context of important political events: the case of Slovakia / Norbert Vrabec, Ján Proner, 2021.
In: Medijske studije = Media Studies. - ISSN 1847-9758, Roč. 12, č. 24 (2021), s. 40-54.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová, Proner ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

The typology of digital games and their ability to educate an individual / Ján Proner, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection. In: Marketing Identity

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Vizualizácia dát a infografika = Data visualization and infographics / Ján Proner, 2018.
In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Use of virtual and augmented reality in healthcare / Ján Proner, Martin Graca, 2021.
In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 506-517.

Predmety

 • animácia - 3. Bc. TEDI
 • motion dizajn a animácia v mediálnej praxi - 3. Bc. KOMU
 • základy audiovizuálnej a multimediálnej tvorby - 1. Bc. MARK
 • Projekty

 • FPPV: Nástroje na tvorbu dátovej žurnalistiky
 • FPPV: Aplikácia teoretických poznatkov študentov masmediálnych štúdií v mediálnej praxi
 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM
 • Operačný Program 311000: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
 • Pobyty

 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych studií, Brno, Česká republika
 • Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Havana, Kuba
 • University of Malta, Faculty of Media and Knowledge Sciences, Malta
 • Asian-Pacific University, Asia Pacific Institute of Information Technology, Malajzia
 • Hochschule der Medien, University of media studies in Stuttgart, Nemecko
 • Ocenenia

 • Granátové jablko 2016
 • tvorca loga k 20. výročiu UCM
 • Oznamy