Mgr. Ján Proner

denný doktorand

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Skladová, HD štúdio

pondelok, 8.30 - 10.00 hod.

Magister Ján Proner sa vo svojej vedeckej činnosti venuje dátovej žurnalistike v podmienkach súčasnej mediálnej praxe.

Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Je tvorcom loga k 20. výročiu UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: grafika, animácia, produkcia, AV, infografika, vizualizácia dát, masmediálna komunikacia.

 

Publikácie

Menný zoznam publikácií:

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 The typology of digital games and their ability to educate an individual / Proner, Ján, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 364-375.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Vývoj a tvorba vizuálnych efektov / Proner, Ján - Graca, Martin, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 141-166 [CD-ROM].

Predmety

  • Teória a prax animátorskej tvorby I., II. - 3. Bc., AMES
  • Počítačová grafika I., II. - 1.Mgr., AMES
  • Animácia v počítačových hrách I., II. - 1. Mgr.,TEDI

Ocenenia

Granátové jablko 2016

Oznamy