Mgr. Alexandra Rysuľová, PhD.

odborná asistentka

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Streda 10:00 - 12:00 hod., po dohode online cez MS Teams; utorok 11:30 - 12:00 hod., Skladová, Redakcia Atteliér

Doktorka Rysuľová pôsobí na FMK UCM ako odborná asistentka, pričom na tejto fakulte absolvovala študijný program Media Relations v bakalárskom stupni a Teóriu digitálnych hier v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. 

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, primárne inováciám v prostredí digitálnych hier a virtuálnych svetov so zreteľom na vzdelávanie. Ako lektorka bola zapojená do medzinárodného projektu LoGaSET, ktorý vzdelával seniorov v oblasti dotykových telefónov a mobilných aplikácií. Vytvorila virtuálnu verziu Fakulty masmediálnej komunikácie vo virtuálnom prostredí Second Life, ktorú využíva v rámci dištančnej výučby a prezentáciu práce a aktivít študentov.

Aktívne sa zaoberá 3D modelovaním, prácou vo photoshope, virtuálnym marketingom, novými technológiami a zaujíma sa o herný priemysel.

Momentálne pôsobí ako tajomníčka Katedry digitálnych hier a koordinátorka štúdia pre študijnú skupinu 1. Mgr TEDI a 3. Mgr TEDI ext. Na FMK bola členkou organizačného výboru konferencií Quo Vadis 2020, Megatrendy a Médiá a podieľala sa na organizovaní Týždňa vedy a techniky, Unicon a Welcome Day.

Oblasti záujmu: digitálne hry, herné štúdiá, Second Life, virtuálny svet, virtuálne vzdelávanie.
 

Predmety

 • Masmediálna informatika - 1. Bc. VZME
 • Mediálna informatika - 1. Bc. KOMU
 • Informatika - 1. Bc. VZME
 • Prípadové štúdie I., II. - 2. Bc. VZME
 • Herné siete I., II. - 1. Mgr. TEDI
 • Projekty

  VEGA 1/0708/18: Aspekty využívanie koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách. Doba riešenia: 2018 – 2020.

  KEGA 023UCM-4/2020: Rozvoj digitálno-herných štúdií a dizajnu. Doba riešenia: 2020 – 2022.

  FPPV-23-2020: Virtuálna Fakulta masmediálnej komunikácie v Second Life. Doba riešenia : 2020.

  LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, inovatívne a originálne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov. Doba riešenia : 2018.

  Pobyty

  Ceepus Freemover Mobility - CZECH REPUBLIC Charles University, Faculty of Social Science - január/február 2021

  Oznamy