Mgr. Silvester Buček

externý lektor

Silvester Buček absolvoval filozofiu v Nitre a následne mediálne štúdiá na Masarykovej univerzite, kde v roku 2011 spoluzakladal prvé združenie venujúce sa herným štúdiám na našom území (MU Game Studies). Je členom organizačnej komisie Central and Eastern European Game Studies Conference (CEEGS). Okrem UCM vyučuje na VŠMU a MU. Z akademického hľadiska sa venuje najmä histórii hier v spoločnosti, ontológii hier, semiotike a ideológiám.

Okrem toho v rámci občianskeho združenia Vĺčatá.sk popularizuje vzdelávací potenciál hier medzi rodičmi a učiteľmi. Venuje sa aktivizmu v oblasti vzdelávania a je autorom projektu InoŠkola.

Je autorom niekoľkých hier, napríklad geolokačných HradBA a Dobrodružstvá mladého Corgoňa, hier o kritickom myslení Český Spravodaj, kartovej 112 a tiež hry o ekológii Eco 2050.

 

Predmety

Oznamy