Unicon: LAN party

Na TEDI začali vyučovať elektronické športy. Študenti vytvorili aj prvé súťažné tímy

Dostávať kredity za hranie hier? Na našej fakulte je to možné, a dokonca žiadané. Odbor teória digitálnych hier totiž pripravuje študentov na realitu herného trhu,ktorého veľkou súčasťou sú aj elektronické športy.Hranie kompetitívnych športov na fakulte rozvíja aj ďalšie komunikačné zručnosti a prácu v tíme.

Medzi posledné novinky na fakulte patrí zaradenie dvojice nových predmetov. Prvý voliteľný predmet, ktorý tento rok pribudol, je zameraný na elektronický šport. Počas hodín môžu študenti preveriť svoje individuálne hráčske kvality a zároveň zlepšiť komunikačné schopnosti. Práve tie sú kľúčom k úspechu nielen v skupinových kompetitívnych hrách. Hodiny prebiehajú formou tréningov, počas ktorých je dôležitá fyzická prítomnosť hráčov, ale aj trénera. Úloha kouča je mimoriadne dôležitá, lebo práve on koordinuje priebeh hry a interakciu medzi hráčmi.

Nie je to len o hraní

„Zvládanie emócií, disciplína, ale aj schopnosť priznať si chyby a pracovať na nich majú celkom inú dynamiku tvárou v tvár, preto sme hranie zaradili do výučby ako plnohodnotný predmet,” vysvetľuje garant predmetu doktor Michal Kabát.

Foto: Dominik Mičuda

Pre potreby týchto aktivít fakulta vybudovala samostatnú miestnosť a prispôsobila ju potrebám tímovej práce a kompetitívneho hrania. Študenti sa v nej budú pripravovať na turnaje vo viacerých hrách, pričom tento rok sa zamerajú najmä na účasť v novovzniknutom univerzitnom turnaji UniCup, ktorý v spolupráci s univerzitou pripravuje organizácia Lancraft. „Tréningy pod odborným vedením mi pomáhajú zlepšovať sa a byť viac trpezlivým. Vyhrávať nie je vôbec jednoduché, chce to veľa hodín cvičenia, ale aj zladený tím” hovorí jeden zo študentov.

Lolko aj CSko

Okrem hry League of Legends, v ktorej aktuálne v rámci predmetu trénujú tri tímy, bude škola poskytovať priestor pre prípravu aj dvom CS:GO tímom a jednému tímu v hre Rainbow Six. „V budúcom semestri by sme radi zaradili aj tímy pre iné hry, v ktorých je možné súťažiť v blízkom okolí. V prípade, že nájdeme podporu u sponzorov, radi by sme posielali najlepšie tímy aj na prestížne zahraničné súťaže,” hovorí o plánoch Michal Kabát.

Tvorba hier pod stresom

Druhý novootvorený predmet zamerali jeho pedagógovia na herné jamy. Ide o špecifickú formu vývoja digitálnej hry v časovom strese, kedy sú vývojárske tímy limitované časom, napríklad 48 hodinami. Často je taktiež na tvorbu hry stanovená aj téma. Okrem individuálnych schopností zlepšujú game jamy tímovú prácu a flexibilitu. Študenti počas semestra absolvujú sériu niekoľkých 48-hodinových stretnutí, ktorých cieľom je vždy v inej zostave vytvoriť hru na základe vopred určených pravidiel.

Foto: Dominik Mičuda

„Počas jednotlivých stretnutí sa študenti na jednotlivých pozíciach prestriedajú medzi skupinami, aby spoznali mieru svojej schopnosti fungovať s rôznymi ľuďmi a mohli na nej buď zapracovať, alebo si hľadať uplatnenie, ktoré ju nevyžaduje. Tých však bude v digitálnej ére stále menej, keďže schopnosť tímovej práce je jeden z kľúčových skillov pre 21. storočie,” objasňuje Kabát. Praktické zadania si pochvaľujú aj študenti, ktorí po niekoľkých jamoch zbadali výrazné zlepšenie vo svojich schopnostiach, a to nielen v oblasti tvorby hier, ale aj v rámci komunikácie s ostatnými spolužiakmi.

Nový odbor

FMK UCM v Trnave patrí už nejaký čas k európskym univerzitám, na ktorých študenti skúmajú digitálne i klasické hry, ich psychológiu, marketing či tvorbu. Napriek primárne teoretickému zameraniu poskytuje študijný odbor poslucháčom široké spektrum aktivít a predmetov, ktoré rozširujú spektrum ich zručností a uplatniteľnosť v rýchlo expandujúcej oblasti. Väčšina z nich vznikla a funguje na podnet študentov. Niektoré našli dokonca svoje miesto v kalendári pravidelných udalostí a iné priamo v rozvrhu.