Oznam pre končiacich študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2019/2020

Prosíme všetkých končiacich študentov v akademickom roku 2019/2020, aby si v systéme AIS skontrolovali všetky osobné údaje, potrebné na vystavenie dokladov o štátnej skúške, a to dĺžne, mäkčene, bodky a pod. Týka sa to mena a priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia.