Oznam pre študentov študijného programu TEDI k elektronickému zápisu PVP a VP

Oznamujeme študentom denného a externého Bc. a Mgr. štúdia študijného programu TEDI, že elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) prostredníctvom AIS na AR 2021/2022 bude prebiehať v termíne 24. novembra 2021 – 28. novembra 2021.  Upozornenie 1.: Vo Vašich zápisných listoch budete upravovať len nasledujúce bloky: SC – študijná časť B … Viac →

Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium na AR 2021/2022 – TEDI

V pondelok 7. júna 2021 sa na našej fakulte konali písomné online prijímacie pohovory na študijný program teória digitálnych hier. Tu sú výsledky. Ústny pohovor prebieha od 8. do 11. júna podľa harmonogramu zaslaného na uchádzačov mail. Alias Všeobecné vedomosti Angličtina Spolu angry-birds-1 62 68 130 angry-birds-2 72 66 138 angry-birds-3 78 82 160 angry-birds-4 … Viac →