kurz programovania

Chýba ti programovanie? Študenti teórie digitálnych hier majú jedinečnú príležitosť

Od začiatku letného semestra bude možné zapojiť sa do kurzu programovania v jazyku C# v súvislosti s Unity.

Kurz je vhodný pre začiatočníkov, ktorí si tu osvoja základné programovacie zručnosti. 

Čo budeš riešiť? 
  • Premenné a dátové typy, podmienky a cykly,
  • MonoBehaviour metódy v Unity (Awake, Start, Update, FixedUpdate, LateUpdate, …),
  • Transform a vektory,
  • Kolízie a triggery,
  • Instantiate a Destroy,
  • Prefaby, UI, Arrays a Lists, Animácie. 

Dostaneš sa aj k pokročilejšiemu programovaniu, ako napríklad k princípom objektovo orientovaného programovania (objekty a triedy, dedenie, polymorfizmus, enkapsulácia, statické triedy a iné) a následne návrhovým vzorom (napr. Singleton, Command pattern, MVC a ďalšie) a programovej architektúre projektu v Unity.

Obsah a hlavne tempo by sa mohlo prispôsobiť aj požiadavkám a schopnostiam študentov. Kurz je koncipovaný tak, že je vhodný aj pre začiatočníkov, ale v prípade skupiny zloženej z pokročilých študentov ovládajúcich základy je možné sa rýchlo posunúť k zaujímavejším veciam.

V prípade záujmu vyplňte tento formulár: https://forms.gle/Wah1iUuWcgxHmC4g7

Kurz nie je vedený ako predmet, takže zaň nie sú kredity. Prihlásiť sa môže študent ľubovoľného ročníka študijného programu teória digitálnych hier.

Lektorom bude Ing. Vajk Pomichal

Kurz nie je spoplatnený.