Mgr. Zdenko Mago, PhD.

odborný asistent

Doktor Zdenko Mago sa profesionálne zaoberá hernými štúdiami a ich prepojením na marketingovú komunikáciu, predovšetkým advergamingom.

Vyštudoval marketingovú komunikáciu na FF UKF v Nitre, kde v roku 2015 úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a získal titul PhD.

Na FMK pôsobí od roku 2015 ako člen Katedry masmediálnej komunikácie.

Oblasti záujmu: advergaming, game-based marketing, herný marketing, gamifikácia, digitálne hry, herné štúdiá, audiovizuálna a vizuálna pop-kultúra (film, televízia, komiks).

 

Publikácie

ADE MAGO, Z. 2015. Games on social networks and the promotion within. In Studia Ekonomiczne : Marketing communication – selected issues. ISSN 2083-8611, 2015, roč. 14, č. 205, s. 49-58.

AFC MAGO, Z. 2014. Cieľová skupina hráčov počítačových (video) hier a jej vnímanie in-game advertisingu. In CONference 2013 : sborník z IV. ročníku odborné konference v oboru herních studií (tj. game studies), Brno 10. května 2013.  Brno : Flow, 2014. ISBN 978-80-905480-6-0, s. 94-107.

ADE MAGO, Z. – MIKULÁŠ, P. 2013. The Use of Computer Games for Promotional Purposes. In Jounalism and Mass Communication. ISSN 2160-6579, 2013, roč. 3, č. 1, s. 48 – 57.

AFC MAGO, Z. 2013. Marketing based on computer (video) games. In QUAERE 2013 : sborník z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové 20.-24. května 2013. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8, s. 92 – 104.

AFC MAGO, Z. 2013. Advergaming – marketingovo-komunikačné využitie počítačových hier. In (KO)media : vědecký sborník z mezinárodní vědecké konference, Praha 11. října 2012. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2013. ISBN 978-80-7408-067-8, s. 26 – 32.

AFD MAGO, Z. 2013. Storytelling v počítačových hrách ako súčasť advergamingu. In Súmrak médií - Problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline. Žilina : Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0759-3, S. 76-84.

 

ABD MIKULÁŠ, P. – Mago, Z. 2012. Hráči počítačových hier ako cieľová skupina marketingovej komunikácie. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0046-2, s. 209 – 234.

AFD MAGO, Z. – MIKULÁŠ, P. 2012. Počítačové hry ako marketingovo-komunikačné médiá (prípadová štúdia). In Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie 2011. Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0116-2, s. 76 – 82.

Predmety

  • Propedeutika digitálnych hier - 1. ročník Bc. TEDI
  • Kreativita v spracovaní digitálnych hier - 1. ročník Mgr. TEDI
  • Recipienti médií a ich používateľské návyky - 3. ročník Bc. AMES

Oznamy