Mgr. Veronika Šašalová

denná doktorandka

Magisterka Šašalová pôsobí na FMK UCM v Trnave od roku 2022. Bakalársky titul získala na Vysokej škole kreatívnej komunikácie v odbore kreatívne písanie a magisterské vzdelanie dosiahla na Masarykovej univerzite v Brne v rámci programu literatúra a medzikultúrna komunikácia, kde sa zaoberala médiami a ich sociokultúrnym kontextom.

V rámci vedeckého bádania sa zameriava na nezávislú hernú tvorbu a spôsob, akým digitálne hry prispievajú do feministického a ekokritického diskurzu. Okrem iného sa zaujíma aj o prepojenie herných a literárnych štúdií, najmä skúmaním špecifických naratívnych stratégií digitálnych hier a kreatívnych postupov, ktoré dovoľujú herné tituly nevnímať len ako produkty, ale ako umelecké diela.

Oblasti záujmu: nezávislá tvorba, herné naratívy, feminizmus, ekokritika.

 

Predmety

  • mediálny diskurz I. - 2. Bc. KOMU
  • masová a mediálna kultúra - 1. Mgr. TEDI
  • Oznamy