Mgr. Michal Kabát, PhD.

odborný asistent

Doktor Michal Kabát sa zameriava na digitálne médiá a spôsoby, ktorými presahujú tie tradičné, predovšetkým v zmysle interaktivity a nelineárnosti. Vo výskume sa počas štúdia venoval predovšetkým aktuálnym trendom v oblasti online videa, streamingu a jeho monetizácie. V súčasnosti sa venuje oblasti digitálnych hier, virtuálnej reality, elektronického športu a lokálnej histórii herného zážitku. Okrem toho sa zaujíma o oblasť grafického dizajnu a venuje sa tvorbe propagačnej grafiky a prvkov vizuálnej identity.

Vyštudoval FMK UCM v Trnave vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelania v programe masmediálna komunikácia. V súčasnosti tu pôsobí ako odborný asistent a vyučuje predmety súvisiace s digitálnymi hrami a elektronickými športami, a tiež praktický predmet typografia a dizajn. V minulosti bol vedúcim Kabinetu nových médií, ktorý technicky zabezpečoval viacero fakultných projektov a dlhodobo sa podieľa na vizuálnej identite akademického magazínu Atteliér. Aktuálne pracuje so študentami v rámci projektov TEDI Games (vývoj hier), TEDI Bears (elektronický šport), UniCon (herný festival) a UniCup (univerzitná esportová liga).

Oblasti záujmu: digitálne médiá, hry, esport, transhumanizmus, virtuálna a rozšírená realita, online video, vplyv pornografie na mediálny priemysel, dátová žurnalistika, typografia, grafický dizajn a UX.

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Teaching metaverse. What and how to (not) teach using the medium of virtual reality / Kabát, Michal, 2016. - Popis urobený: 14. 12. 2017.
In: Edutainment. - ISSN 2543-6384, Vol. 1, iss. 1 (2016), pp. 53-59 [online].

Spôsob prístupu:
https://eutainment.e-journals.pl/index.php/EDUT

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFC 001 Digital media in online communication of educational institutions / Kabát, Michal - Kovalčík, Juraj, 2011.
In: Use of E-learning in the Developing of the Key Competences. - Katowice : Studio Noa, 2011. - ISBN 978-83-60071-39-7, S. 401-408.

AFC 002 Web as a medium of masspersonal communication / Kabát, Michal - Kovalčík, Juraj, 2012.
In: QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 14. - 18. května 2012 Hradec Králové, Česká republika. Vol. II. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - ISBN 978-80-905243-0-9, S. 995-1000 [CD-ROM].

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Možnosti streamingu v prostredí vysokoškolských (študentských) médií / Kabát, Michal - Kovalčík, Juraj = Streaming options in academic (student) media, 2011.
In: Médiá a umenie - Megatrendy a médiá / editori zborníka: Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-250-7, S. 345-353.

AFD 002 Praktické využitie digitálnej platformy v mediálnych štúdiách / Kabát, Michal - Kovalčík, Juraj = Application of Digital Platform in Media Studies, 2012.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Quo Vadis masmedia/Quo Vadis marketing - I. časť: sekcia masmediálnej komunikácie / editori: Dana Petranová, Renáta Nováková, Hana Pravdová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-383-2, S. 33-39 [CD-ROM].

AFD 003 Nové paradigmy digitálnych médií / Kabát, Michal = New paradigms of digital media, 2013.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov ... / editori: Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Eva Odlerová, Vasko Kusin. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-486-0, S. 60-66 [CD-ROM].

AFD 004 Vplyv pornografie na technologický vývoj médií / Kabát, Michal - Kovalčík, Juraj = The Effects of Pornography on Media Technology, 2013.
In: Sex, lži a video: aktuálne otázky mediálnej kultúry - Megatrendy a médiá 2013 / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Slavomír Magál, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-477-8, S. 200-218.

AFD 005 Digitalizácia akademického mesačníka Atteliér / Kabát, Michal - Švecová, Magdaléna = Digitisation of academic journal Atteliér, 2014.
In: Marketing Identity 2014 : Inovácie v marketingu a komunikácii & Inovácie v médiách / editori: Alena Kusá, Dušan Pavlů ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-667-3, S. 203-218.

AFD 006 Gamifikácia cestovného ruchu / Kabát, Michal = Leisure & tourism gamification, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 15-24.

AFD 007 Jaro Filip - pionier slovenského internetu / Janočko, Ján - Kabát, Michal = Jaro Filip - pioneer of Slovak internet, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 151-161.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 4

BED 001 Digitálne médiá a ich možnosti v oblasti komunikácie / Kabát, Michal, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 127-129.

BED 002 Charakteristika a špecifiká internetu a nových médií / Kabát, Michal, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 37-41.

BED 003 Mladí ľudia a ich identita v on-line prostredí / Kabát, Michal, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 121-123.

BED 004 Využitie on-line médií na propagáciu školy / Kabát, Michal, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 158-162.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF 001 Problematika využívania korporátnej farby magenta Fakultou masmediálnej komunikácie UCM / Lukáč, Adam - Reichlová, Patrícia - Jánošová, Denisa - Kabát, Michal, 2016.
In: Zborník ŠVOaUK : zborník príspevkov zo študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencie zo dňa 07. apríla 2016 / zostavovatelia: Dana Petranová, Ján Višňovský, Denisa Jánošová ; intern[í] recenzenti: Sabína Gáliková Tolnaiová, Andrej Trnka. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2016. - ISBN 978-80-8105-794-6, S. 66-97 [CD-ROM].

Predmety

 • Typografia a dizajn (KOMU / MARK / TEDI)
 • Elektronický šport (TEDI)
 • Streaming a komentovanie digitálnych hier (TEDI)
 • Praktikum herného vývoja (TEDI)
 • Úvod do vývojových nástrojov (TEDI)

Projekty

 • Herný festival UniCon (www.unicon.lol)
 • Univerzitná esportová liga UniCup (www.unicup.sk)
 • Esportová organizácia TEDI Bears (www.tedibears.sk)
 • Herné štúdio TEDI Games (www.tedigames.sk)
 • Global Game Jam (www.ggj.sk)
 • Festival videa a hudby YouTopia (www.youtopia.sk)
 • Študentský portál Gaudeo.sk (www.gaudeo.sk)

Pobyty

 • 2016-18 Letna Akademia Gier (Cieszyn / Ostrava / Trnava)
 • 2018 Uppsala University (Gotland, Švédsko)
 • 2018 Ritsumeikan University (Kyotó, Japonsko)

Ocenenia

Oznamy