Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.

odborný asistent

Doktor Tomáš Farkaš vyštudoval Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a od roku 2008 na nej začal pôsobiť ako odborný asistent. V roku 2015 úspešne ukončil doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Forma hudobnej komunikácie vo filmovom žánri horor. Filmu a hororu sa venuje aj naďalej, ale v súčasnosti hlavne ako pasívny konzument.

V posledných rokoch sa venuje primárne zvukovému dizajnu. Zameriava sa na digitálne hry, tvorbu zvukov, ich spracovávanie a postprodukciu. Medzi jeho záľuby patrí field recording a vytváranie vlastných zvukových knižníc. Problematike zvuku (a hudby) v digitálnych hrách sa venuje z odbornej, ale aj kreatívnej stránky. Keďže práca so zvukom ho fascinovala už od základnej školy, jeho súčasná pozícia je pre neho prirodzeným vývojom. Zvukovému dizajnu sa venuje aj na digitálnej úrovni, zaujíma sa o softvérové syntetizátory a väčšiu časť života pracuje v DAW (Digital Audio Workstation) softvéroch (v súčasnosti predovšetkým Reaper a Ableton Live). V rámci problematiky audia pre hry sa zaoberá aj implementáciou zvukov pomocou middleware (FMOD a čiastočne Wwise), ako aj v engine Unreal. Jednou z jeho vášní je práca so zvukovými pluginmi, určenými na úpravu, moduláciu, ako aj čistenie zvuku.

V roku 2021 vyšla jeho prvá kniha s názvom „Predtým, ako nahráte svoj prvý zvuk“, v ktorej rozoberá otázky súvisiace so základmi audiovizuálnej tvorby, funkciami filmového zvuku a hudby, ako aj prácou s rôznymi mikrofónmi, strihovými softvérmi, zvukovými knižnicami a podobne. V roku 2022 v spolupráci so svojím kolegom Michalom Kabátom napísal knihu “Audiovizuálne aspekty digitálnych hier”, kde rozoberá historické a technologické aspekty zvuku a hudby v digitálnych hrách. Kniha zachytáva okrem iného ranú históriu hier a detailnejšie sa venuje arkádovým automatom, herným konzolám (približne po šiestu generáciu) a zároveň počítačom, zvukovým kartám a všeobecne technológiám či postupom, ktoré formovali auditívnu stránku digitálnych hier. Momentálne zároveň pracuje na monografii venovanej zvukovému dizajnu pre digitálne hry.

Témam sa venuje aj v širšom spoločenskom kontexte a zaoberá sa modernými technológiami, ktoré majú schopnosť meniť alebo ovplyvňovať smerovanie (herného) priemyslu. Medzi tieto technológie patrí binaurálne audio, ambisonický zvuk, virtuálna realita, umelá inteligencia v kontexte audio-pluginov, granulárna syntéza či metaverse. V roku 2022 pracoval na kompletnom zvukovom dizajne do mobilnej audio-hry Via Memories, ktorej vydanie sa plánuje na viacerých platformách v roku 2024. V súčasnosti pracuje ako hlavný zvukový dizajnér a zvukový implementátor v hernom štúdiu Blind Octopus Studio. Od začiatku roku 2022 taktiež pracuje ako externý redaktor pre portál Vĺčatá.sk. So svojou dcérou pravidelne hráva digitálne hry. V roku 2022 stál pri zrode hororového časopisu Charon, kde od začiatku spolu s manželkou zabezpečuje načítané audio verzie všetkých poviedok a zvučku časopisu.

V súčasnosti vyučuje takmer výlučne študentov TEDI a zastrešuje praktické predmety zamerané na zvukový dizajn pre digitálne hry a tvorbu hudby do digitálnych hier pre druhý, tretí, štvrtý a piaty ročník. Vo voľnom čase sa venuje výtvarnej fotografii a tvorbe ambientnej hudby. Niekoľko rokov za sebou zároveň pripravoval zvukové workshopy pre kultúrne centrum Malý Berlín a často robí prednášky a workshopy na tému zvukového dizajnu či postprodukcie. V roku 2023 absolvoval pedagogickú mobilitu na University of Applied Science Baltazar Zapresić.

Oblasti záujmu: zvukový dizajn, digitálne hry, implementácia zvuku do hier, zvuková postprodukcia, filmová hudba, ľudský hlas, filmový zvuk, žáner horor, experimentálna hudba, mastering, výtvarná fotografia, edukačné hry.

 

Publikácie

P1

FARKAŠ, T., KABÁT, M.: Audiovizuálne aspekty digitálnych hier. Trnava : FMK UCM, 2022. ISBN 978-80-572-0270-7.

V2

FARKAŠ, T.: (Approaching) the Sound Of The Metaverse (Searching Unique Sonic Elements of the Metaverse and Defining the Sound Identity). In PROSTINÁKOVÁ HOSSOVÁ, M., GRACA, M., SOLÍK, M. (eds.): Marketing and Media Identity 2022: Metaverse is the New Universe. Trnava : FMK UCM, 2022, s. 27-37. ISBN 978-80-572-0297-4. ISSN 2729-7527.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Predtým, ako nahráte svoj prvý zvuk / Farkaš, Tomáš [Autor, 100%] ; 1. vydanie – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. 227 s. – ISBN 978-80-8105-905-6

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Thin lines between science and gaming: on the edge between being a player and a researcher / Tomáš Farkaš, 2020.
In: Megatrends and Media : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / editors: Zuzana Kvetanová, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. - ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN 2729-7403, s. 520-528.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

New games criticism / Tomáš Farkaš, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science Core Collection.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 321-333.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Binaural and Ambisonic Sound as the Future Standard of Digital Games / Tomáš Farkaš, 2018.
In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 1, č. 2 (2018), s. 34-46.

AFD Farkaš, Tomáš (100%): Throughout the ocean of free sound (on sound design, free resources, sound libraries, and creativity). 2019 Trnava : ISBN 978-80-572-0015-4

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

"How interactive?" is music in video games just a film music in disguise? / Tomáš Farkaš, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Ľudmila Čábyová, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-779-3. - ISSN 1339-5726, S. 438-449.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Paradoxical schizophrenia of the horror genre what will happen if we analyze horror as a product / Tomáš Farkaš, 2014.
In: Marketing Identity : Explosion of Innovations : Conference Proceedings from International Scientific Conference 4th - 5th November 2014, Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8105-666-6. - ISSN 1339-5726, S. 393-405.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

„Being Digital with My  Daughter: A Continual Search for Positive Effects of Digital Games“ / Tomáš Farkaš, 2021. In: Megatrends and Media : Home Officetainment.  Conference Proceedings from International Scientific Conference held on 21st April 2021, Trnava. Editors : Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. – ISBN 978-80-572-0183-0

Predmety

 • tvorba hudby do digitálnych hier - 1. Mgr. TEDI
 • autorské praktikum - zvuk - 2. Bc. TEDI, 3. Bc. TEDI
 • zvukový dizajn hier - 2. Mgr. TEDI

Projekty

 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave
 • KEGA: Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu
 • KEGA: Kultivácia masmediálnych zručností v ére digitalizácie a sociálneho odstupu. Hlavný riešiteľ projektu. Projekt v schvaľovacom konaní.
 • Tvorba a lektorovanie projektu, ktorý je súčasťou projektu "Na každej škole záleží" organizovaný Komenského inštitútom. Spolupráca so ŠUP Svidník. Cieľom projektu je niekoľko celodenných workshopov, zameraných na zvukovú tvorbu. Výsledkom je zostavenie celého vyučovacieho programu, zameraného na audio-vizuálnu tvorbu.
  Hlavné zámery projektu:
  • 1. Skvalitnenie praktického vzdelávania žiakov Reklamnej tvorby ŠUP Svidník v oblasti zvukovej tvorby a jeho sprístupnenie ostatným žiakom školy v rámci krúžkovej činnosti Media-Clubu pri ŠUP Svidník.
  • 2. Pozdvihnutie povedomia širokej verejnosti o umeleckom potenciáli v regióne prostredníctvom podcastov vytvorených žiakmi ŠUP Svidník

 • Ocenenia

 • Stimul - Animovaný film, réžia Andrea Hanúsková - autorská hudba - Tomáš Farkaš, festival ANIMOFEST 2011 - diplom za čestné uznanie
 • Oznamy