Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

vedúca Katedry digitálnych hier

Doktorka Švecová pôsobí na FMK UCM už dvanásť rokov vrátane absolvovania všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia.

Ako vedúca katedry má na starosti rozvoj študijného programu a kurikula. Rozvíja spoluprácu s praxou a projektovú činnosť katedry.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, napríklad mediálnej gramotnosti a rozvoju digitálnych zručností seniorov. Počas pôsobenia v medzinárodnom projekte LoGaSET skúmala, aký je vhodný spôsob edukácie seniorov v oblasti dotykových telefónov a mobilných aplikácií s dôrazom na gamifickáciu. V aktivite pokračuje priebežne aj v súčasnosti, pričom do procesu zapája aj študentov. V rámci projektu CAT – Critical Thinking zas realizuje kurzy pre seniorov v rozoznávaní dezinformácií. Okrem toho sa zaoberá zmenami a vplyvom tradičnej i digitálnej žurnalistiky. Vydala učebnicu Webová žurnalistika, kde sa tejto téme venuje podrobne. Sleduje najmä aktuálne trendy či už v rámci novinárskej tvorby, interakcie, etiky a spôsobu práce novodobých žurnalistov. V súčasnosti sa zaoberá najmä kreatívnymi procesmi v hernej žurnalistike. Vo sfére digitálnych hier sa zaoberá ich etickými aspektmi, spolu s kolegyňou vydala učebnicu Etické výzvy digitálnych hier. Okrajovo taktiež rieši problematiku šírenia dezinformácií.

Na FMK monitoruje webový portál attelier.sk, ktorý je trenažérom študentov vo sfére online žurnalistiky a je výstupom predmetu Kabinetné praktikum (ateliér) – online, print. Spolupracuje tiež na organizovaní Týždňa vedy a techniky na FMK UCM a organizovala aj herný festival UniCon ako produkčná a PR manažérka. Spolupracuje na organizovaní Trnava Game Jamu, udalosti pre študentov teórie digitálnych hier. Pred pandémiou pravidelne organizovala workshopy pre žiakov ZŠ s cieľom zlepšiť úroveň školských časopisov.

V minulosti pôsobila v univerzitnom časopise Atteliér, ako redaktorka neskôr ako šéfredaktorka. Absolvovala stáž v Hospodárskych novinách a viac než rok pôsobila v redakcii denníka Nový Čas ako regionálna redaktorka. Okrem toho má skúsenosti so správou sociálnych sietí a tiež prax produkčnej vo sfére organizovania eventov. Písala pre komunitný magazín Nádvorie Magazín, spravuje web o digitálnych hrách Vĺčatá.sk.

Oblasti záujmu: etika digitálnych hier, médiá, žurnalistika, digitálne aplikácie, herná žurnalistika, žurnalistické žánre, seniori a digitálne zručnosti.

 

Publikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Webová žurnalistika / Švecová, Magdaléna [elektronický zdroj] : žurnalistické žánre ; recenzenti: Ján Višňovský, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM (204 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-899-8.

Etické výzvy digitálnych hier / Magdaléna Švecová, Alexandra Kukumbergová ; recenzenti: Zdenko Mago, Mária Zahatňanská. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 165 s. - ISBN 978-80-572-0098-7.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Osobnosti youtuberov a ich vzdelávací potenciál / Švecová, Magdaléna, 2017. In: Naša škola : odborný recenzovaný časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. - ISSN 1335-2733, Roč. 20, č. 9-10 (2017), s. 13-19.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Journalism on social media: how to tell stories and news to young people / Švecová, Magdaléna, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 216-218 [CD-ROM].

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Debunking as a Method of Uncovering Disinformation and Fake News / Zuzana Kvetanová, Anna Kačincová Predmerská, Magdaléna Švecová, 2021. In: Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism : Hoaxes, Half-truths and the Nature of Today's Journalism / edited by Ján Višňovský and Jana Radošinská. - 1. vyd. - Londýn : IntechOpen, 2021. - ISBN 978-1-83962-421-6. DOI DOI 10.5772/intechopen.87790, s. 59-78.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Youtuberi ako tvorcovia vzdelávacieho obsahu / Švecová, Magdaléna = Youtubers as producers of educational content, 2016. In: MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Ročník VII. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - ISBN 978-80-87952-17-7, S. 1189-1198 [CD-ROM]

Predmety

 • kabinetné praktikum (ateliér) - online, print - 1., 2., 3. Bc. KOMU, 1., 2., 3. Bc. MARK, 1., 2. Mgr. KOMU, 1., 2. Mgr. MARK
 • herná žurnalistika - 1. Mgr. TEDI
 • etika nových médií - 1. Bc. TEDI
 • Projekty

 • VEGA: Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z
 • Erasmus + KA204: Needs of CriticAl Thinking
 • Kreatívne centrum Skladová
 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave
 • Erasmus + KA204: Location – based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors´ teaching and learning
 • Pobyty

 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, Česká republika
 • Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Havana, Kuba
 • Ocenenia

 • Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders
 • Cerfikát Projektová výučba - TalentWay
 • Certifikát lektorky výučby seniorov v oblasti smartfónov- LoGaSET
 • Ostatné: Štúrovo pero, 2. miesto v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov
 • Ostatné: Štúrovo pero, 1. miesto v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov
 • Ostatné: Štúrovo pero, 1. miesto Elektronické magazíny - portál gaudeo.sk
 • Oznamy