Pozývame na konferenciu „Problems of Journalism Education and Practice: Ukrainian and International Experience“

Fakulta masmediálnej komunikácie je jej zahraničným partnerom. Uskutoční sa 27. – 28. septembra 2023 online cez platformu Zoom.

Organizátorom medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencie s názvom „Problems of Journalism Education and Practice: Ukrainian and International Experience“ je Katedra žurnalistiky a masovej komunikácie Ľvovskej polytechnickej národnej univerzity

Účelom podujatia je zdieľať skúsenosti a diskutovať o moderných koncepčných, perspektívnych a praktických aspektoch fungovania médií v kontexte ekonomických, bezpečnostných a digitálnych výziev; zjednotiť úsilie vedcov, pedagógov a mediálnych odborníkov o štúdium a prekonávanie problémov v oblasti vzdelávania žurnalistiky, vypracovanie smerov a stratégií pre efektívnu implementáciu dodržiavania žurnalistických noriem a slobôd v praxi s prihliadnutím na význam a úlohu v spoločnosti.

Tematické okruhy

  • Section 1. Prospects for the development of modern journalism education.
  • Section 2. The role of journalism in the implementation of democratic principles in society.
  • Section 3. Media literacy and misinformation: their importance in society.
  • Section 4. Convergence of media and digital platforms: the need of the hour and the global trend.
  • Section 5. Culture as social creation of the media: changes, accents and narratives.
  • Section 6. Media innovations and technologies in the focus of the journalist’s competencies.

Rokovacie jazyky: ukrajinčina, angličtina, poľština, čeština, slovenčina.

Výsledkom medzinárodného podujatia je vydanie zborníka/zborníkov, ktorý účastníci dostanú v tlačenej podobe. 

Pre účasť na konferencii je potrebné zaslať abstrakty a prihlášku k účasti na e-mailovú adresu oksana.i.hotsur(at)lpnu.ua do 15. septembra 2023 (vrátane).

Kontakty

Hotsur Oksana
Associate Professor of the Department of Journalism and Mass Communication,
+38 (067)4157877, +38032-258-31-03,
oksana.i.hotsur@lpnu.ua.

Address of the organizing committee:
str. Knyazya Romana , 5, room 108, 108a,
Department of Journalism and Mass Communication,
Institute of Law, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University,
79000, Lviv, Ukraine.

Dokumenty na stiahnutie: