Pozývame na konferenciu „Náboženstvo v kyberpriestore“

Uskutoční sa 28. septembra na pôde Trnavskej univerzity. Na jej organizácii participuje aj naša fakulta.

Kyberpriestor je historicky a kultúrne novou existenciálnou dimenziou súčasného človeka, v ktorej sa odohráva významná časť jeho pracovných, vzdelávacích, kultúrnych, zábavných i náboženských aktivít. Náboženstvá tradičného aj netradičného typu presunuli svoje pôsobenie do virtuality online priestoru počas pandémie v rokoch 2019 – 2021, mnohé tak ale urobili ešte predtým. Kyberpriestor ponúkol tiež nové možnosti pre šírenie nenáboženskej spirituality, prípadne rôznych foriem pseudoreligiozity a pseudospirituality.

Hlavným cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Náboženstvo v kyberpriestore je preskúmať pôsobenie, limity a perspektívy tradičnej i netradičnej religiozity spoločne s rôznymi podobami spirituality v online priestore. Bližšie informácie i kompletný program nájdete na tomto odkaze.

Na konferencii vystúpi aj prof. Gálik z Katedry masmediálnej komunikácie FMK UCM v Trnave s príspevkom Možnosti a limity tradičnej a netradičnej spirituality v kyberpriestore.

náboženstvo v kyberpriestore

Zdroj: pdf.truni.sk

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou Silvie Hroncovej, ministerky kultúry Slovenskej republiky, a prof. Reného Bílika, rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia je čiastkovým výstupom z riešenia výskumného projektu KEGA 016TTU‑4/2021 Program duchovného sprevádzania pre vysokoškolských učiteľov.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com