Ing. Alena Hrušková

odborný asistent

 

Publikácie

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Vnímanie Nórskych grantov ako súčasť komunikácie k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu / Hrušková, Alena - Trnka, Andrej = Perception of Norwegian Grants as Part of Communications to Prosperity Slovakia-Ukrainian Border Region, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 88-99.

Predmety

Oznamy