Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD.

odborná asistentka, tajomníčka Katedry masmediálnej komunikácie a zástupkyňa vedúceho katedry, vedúca Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru KEFA, managing editor časopisu EJMAP

Doktorka Škripcová je súčasťou fakulty od roku 2010, absolvovala tu Bc., Mgr. aj PhD. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia. Okrem toho vyštudovala aj Bc. stupeň štúdia žurnalistiky na FF UKF v Nitre.

Vo svojom vedeckom skúmaní sa orientuje primárne na komunitné médiá, aktívnu participáciu recipientov pri tvorbe mediálnych obsahov, triadický systém médií a možnosti jeho implementácie do duálneho systému Slovenskej republiky. Medzi jej ďalšie vedecké záujmy patria digitálne hry a trendy v médiách.

Na FMK vedie Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA, je vedúcou reportážnych fotografov, ktorý zaznamenávajú dianie na fakulte, od roku 2017 je managing editorom vedecko-umeleckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography. Je členkou vedeckého výboru konferencií a recenzentkou vedeckého časopisu Acta Ludologica. Spravuje live chat support na webe fmk.sk a je koordinátorkou študentov 2. Mgr. KOMU. Spolu so svojimi študentmi pravidelne organizuje Klauzúrnu výstavu ateliéru KEFA, dlhodobo spolupracuje na organizácii fotografickej súťaže 35ka, je spolueditorkou fotografickej časti umeleckého almanachu študentov Muuza.

Je členkou redakcie komunitného časopisu SpodNás, v ktorom pôsobí ako jazyková korektorka. V roku 2018 a 2019 bola súčasťou projektu Univerzitná sieť globálneho vzdelávania, organizovaného CEEV Živica, ktorého cieľom bolo vniesť témy globálneho vzdelávania a aktivizačné metódy do vzdelávania na vysokých školách.

Oblasti záujmu: trendy v médiách, komunitné médiá, duálny a triadický systém, elektronické vysielanie, elektronické športy, fotografia.

 

Publikácie

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Komunitné médiá / Lucia Škripcová, Miloš Mistrík ; vedeckí recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - 131 s. - ISBN 978-80-572-0193-9.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Media Literacy in Digital Games / Lucia Škripcová, 2022. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 5, č. 1 (2022), s. 131-140.

Current Social Media Trends and Young Audiences - Risks and Opportunities / Lucia Škripcová, Vladimíra Hladíková, 2022. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 10, č. 2 (2022), s. 90-99.

Convergence in Digital Games: A Case Study of League of Legends / Lucia Škripcová, 2022. In: Acta Ludologica. - ISSN 2585-8599, Roč. 5, č. 2 (2022), s. 86-90.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Aspects related to community media and its terminology / Škripcová, Lucia, 2016.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 5 (2016), pp. 155-162.

Basic pillars of community media typology / Škripcová, Lucia, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 35-42.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Motivations and incentives of community media content creators: a case study of SpodNás / Škripcová, Lucia, 2017.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Vol. 8, no. 2 (2017), pp. 30-41.

Participative culture in community media / Škripcová, Lucia, 2017. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, no. 1 (2017), pp. 98-101.

Predmety

 • nové trendy v médiách I., II. - 3. Bc. KOMU, TEDI
 • protokol a komunikácia I., II. - 2. Mgr. KOMU, MARK
 • mediálna výchova a digitálne hry - 3. Bc. TEDI
 • seminár k záverečnej práci – 3. Bc. KOMU
 • komunitné médiá I., II. – 1. Mgr. KOMU
 • slovenský mediálny systém II. - 3. Bc. KOMU
 • teória médií I., II. - 2. Bc. KOMU
 • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA - 2. Bc. až 2. Mgr KOMU, MARK
 • Projekty

 • KEGA 025UCM-4/2023: Riziká a príležitosti (online) vzdelávania v čase technologickej interferencie
 • APVV-21-0115: Hypermoderná mediálna kultúra – Filmová a televízna tvorba ako zrkadlo sociálno-kultúrnych fenoménov 21. storočia
 • FPPV (2022): Nové trendy v médiách
 • FPPV (2019): Komunitné rádiá v podmienkach duálneho systému
 • KEGA (2018-2020): Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM
 • FPPV (2017): Základy typológie komunitných médií
 • FPPV (2016): European journal of media, art and photography
 • Pobyty

 • Slezská Univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Opava, Česká republika
 • Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika
 • Ocenenia

 • Granátové jablko Mariána Matyáša 2018
 • Oznamy