Opatrenia vedenia FMK UCM k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19: Dočasné prerušenie prezenčnej výučby

V súvislosti s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 na Slovensku a v dôsledku blízkosti našej fakulty k lokalizovaným miestam vírusu sa vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodlo, že od utorka 10. marca 2020 do utorka 24. marca 2020 bude prezenčné vyučovanie – denné aj externé dočasne prerušené.

Vyučovanie pre denných študentov by tak malo byť obnovené od stredy 25. marca 2020, pre externých od soboty 28. marca 2020. O ďalšom postupe budete včas informovaní na našej webovej stránke a prostredníctvom koordinátorov pre štúdium.

Zároveň na vás apelujeme, aby ste po obnovení výučby zvážili svoj príchod do školy, pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo sa cítite choro, prípadne ak ste prišli zo zahraničia. Tieto absencie až do odvolania nebudeme zarátavať medzi povinnú dochádzku.