Vyskúšaj si obhajobu práce, získaj cenný feedback a vyhraj. Prihlás sa na ŠVOaUK 2022

Pokiaľ má študent v hlave dobrý nápad, chce ho vedecky či umelecky na pár stranách spracovať a odprezentovať pred porotou, je to správna cesta.

Srdečne vás pozývame na ďalší ročník Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

ŠVOaUK ponúka mnoho príležitostí, ale tou najväčšou je sloboda v tom, čo chcete skúmať. Či už ide o novinárčinu, popkultúru, marketingové nástroje, digitálne hry alebo sa chcete pochváliť svojimi umeleckými výstupmi. Hlavným poslaním študentskej konferencie je umožniť výmenu nadobudnutých informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti, zvýšiť nielen teoretickú, ale aj praktickú prípravu v skúmanej problematike.

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia. Študenti môžu prezentovať svoje práce v nasledovných sekciách:

  • sekcia marketingovej komunikácie,
  • sekcia masmediálnej komunikácie,
  • sekcia umeleckej komunikácie,
  • sekcia digitálnych hier.

Konferencia sa uskutoční 27. apríla 2022. Termín podania prihlášky a odovzdania práce je do 20. apríla 2022.

Ceny

V každej sekcii budú ocenení najlepší študenti:

  1. miesto: 100,- €
  2. miesto: 70,- €
  3. miesto: 50,- €

Viac informácií (pokyny na písanie práce, štatút konferencie a pod.) nájdete na tejto stránke.

Zdroj titulnej foto: Patrícia Reichlová