Ako bude prebiehať prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia?

Prijímacie skúšky na FMK UCM v Trnave na bakalársky stupeň denného štúdia pre akademický rok 2020/2021 budú prebiehať online formou testu, a to 9. júna tak ako bolo plánované. Platí to pre študijné programy: masmediálna komunikácia, vzťahy s médiami, marketingová komunikácia aplikované mediálne štúdiá. Študijný program teória digitálnych hier bude mať prijímačky na bakalársky stupeň … Viac →

Elektronické podávanie prihlášok na magisterský stupeň štúdia

Končiacim študentom bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v magisterskom stupni na FMK UCM v Trnave oznamujeme, že sú povinní poslať prihlášku na magisterský stupeň štúdia najneskôr do 31.mája 2020. Uchádzačov si zároveň dovoľujeme upozorniť, že prihlášku je potrebné zaslať elektronicky cez AIS a elektronickú prihlášku uložiť, nie iba zaevidovať. Do úvahy sa bude … Viac →

Predĺženie termínov na podávanie prihlášok na denné a externé štúdium na FMK UCM

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku, v dôsledku šírenia koronavírusu a s ohľadom na plánované plošné uzatvorenie všetkých škôl a nemožnosti poskytovania základných administratívnych úkonov spojených s podaním prihlášky na VŠ štúdium, akademický senát FMK UCM rozhodol predĺžiť lehotu na podávanie prihlášok na FMK UCM v Trnave. Dátum podania prihlášok sa predlžuje z … Viac →