12 dôvodov, prečo ísť študovať marketing, médiá, hry alebo mediálnu výchovu na FMK

Na FMK sa snažíme robiť to najlepšie, čo sa v odbore mediálnych, marketingových a herných štúdií dá. Nerozvíjame len vedecký výskum, ale snažíme sa ho dopĺňať aj praktickými aktivitami v týchto smeroch.

1. Študentské médiá

Rozvoj novinárskej a mediálnej tvorby študentov je našou prioritou. Prváci až piataci sa môžu zapojiť do redakcie školského časopisu atteliér i jeho online verzie attelier.sk, pracovať na rôznych pozíciách v rádiu Aetter a pripravovať relácie a videá pre FMK TV. Tieto médiá sa snažia naučiť študentov tvoriť obsah, ktorý si môžu zaradiť do portfólia a zároveň simulujú reálne pomery v médiách, samozrejme upravené na podmienky univerzity.

Časopis atteliér je najstarším médiom spomedzi všetkých a patrí medzi najlepšie vysokoškolské časopisy na Slovensku. Na čele stojí šéfredaktor z radov študentov, ktorý má pod palcom redaktorov, ale aj zvyšok redakcie: editorov, korektorov a grafikov. Popri tejto redakcii funguje aj jej onlinová verzia, ktorá spolupracuje aj s printovou. Všetko má pod palcom šéfredaktorka najčítanejšieho denníka na Slovensku Júlia Kováčová.

Študentské rádio Aetter vysiela aj na vlnách frekvencie 107,2 FM. Počuť môžete študentov redaktorov, ale aj moderátorov dlhších relácií. V tíme nájdete aj produkčných či dramaturgov. O to, aby všetci zneli tak ako majú sa stará hlasová pedagogička Andrea Bugošová.

Fakultná televízia sa zaoberá vytváraním vlastného obsahu pre platformu YouTube. Okrem tvorby reportáží na školské i mestské témy si môžete na ich kanáloch pozrieť aj iné relácie. Medzi najpopulárnejšie patrí Login. Pri práci v televízii sa nenaučíte len stáť a hovoriť pred kamerou, ale aj videá strihať a v neposlednom rade aj nakrúcať. A školenie v oblasti strihu, práce pred a za kamerou sa stará Marek Šimončič.

2. Odborníci z praxe

Okrem akademických odborníkov, ktorí majú často za sebou pôsobenie v médiách, marketingu či hernom priemysle, spolupracujeme aj s ľuďmi z praxe. Uvedomujeme si, že odbory, ktoré sa u nás vyučujú musia byť v neustálom kontakte s realitou. Medzi výrazné mená našej školy v tomto smere patria napríklad Matúš Hliboký, Braňo Macko, Peter Šebo, Pavol Minár, Martin Klementis, Ján Kožlej a mnoho ďalších zástupcov marketingových agentúr, médií a herných štúdií, ktorí navštevujú FMK počas prednášok či seminárov či diskusií a besied pre verejnosť či konferencíí.

Počas semestra neprejde týždeň, kedy sa u nás neobjaví niekto z praxe. Akcia, ktorá združuje najviac odborníkov počas 4 dní je Týždeň vedy a techniky. Z praxou je FMK UCM prepojená aj vďaka partnerským firmám a organizáciám, ktoré pri hľadaní nových zamestnancov často oslovujú práve nás, čím zabezpečujú našim študentom prax v odbore.

3. Centrum mediálnej gramotnosti

FMK si uvedomuje dôležitosť rozvoja kritického myslenia v mediálnej oblasti, a preto k tomu robí aj nasledujúce kroky. Inštitúcia CMG vznikla z iniciatívy Katedry mediálnej výchovy a stará sa o organizovanie vzdelávacích kurzov pre učiteľov, vytvára publikácie a metodické príručky v tejto oblasti a snaží sa o praktické zaradenie mediálnej výchovy do výučby. Okrem toho tu funguje aj Testovacie centrum mediálnej gramotnosti, ktoré sa venuje výskumnej činnosti. Rovnako pri Centre mediálnej gramotnosti funguje aj Školiace stredisko, ktoré sa nevenuje učiteľom, ale žiakom základných a stredných škôl. Realizovať v týchto aktivitách sa tak môžu aj študenti odboru aplikované mediálne štúdiá.

4. Praktická výučba marketingu

Prednášky na študijnom odbore marketingová komunikácia sú zamerané prakticky, na seminároch študenti pracujú na reálnych zadaniach, na ktoré dostanú relevantný feedback. Marketing nie je len o postovaní fotiek na Instagram a Facebook, ale naši absolventi dokážu vytvoriť komplexnú marketingovú a onlinovú stratégiu, vyhodnocovať kampane v offline, ale aj na Facebooku, Instagrame a YouTube. Pojmy a nástroje ako Google Analytics, Google AdWords, SEO, PPC, Hotjar sú povinnou výbavou, tak ako aj ku kreatíva, grafika, fotka a iné vizuálne výstupy.

5. Umelecká tvorba

Umenie na FMK zastupuje predovšetkým fotografia. Fungujú tu dva fotoateliéry: kreatívno-experimentálny a ateliér komunikácie v médiu fotografie, kde vás okrem základov naučia pracovať a rozvíjať svoj talent. Na škole máme ja vlastný výstavný priestor, ktorý nesie meno Ľudovíta Hlaváča. Študenti nevystavujú iba tu, ale aj na miestach dostupných verejnosti ako napríklad v Divadle J. Palárika alebo v Západoslovenskom múzeu.

Okrem novinárskej písanej tvorby podporujeme aj tú beletristickú. Študenti, ktorí majú básnické či prozaické črevo každoročne prispievajú do ročenky s názvom Muuza. Ide najmä o výtvory z predmetov autorské literárne praktikum doplnené o fotografie študentov z našich fotoateliérov. Poslucháči tohto predmetu sa tiež vždy na konci semestra stretávajú na spoločných čítačkách, kde dostávajú spätnú väzbu od viacerých pedagógov i svojich spolužiakov.

Zdroj: AKMF

Fanúšikovia javiskových foriem sú tiež vítaní v univerzitnom divadle The.art.re. Za jeden rok stihnú nacvičiť jedno predstavenie a sú známi originálnym spracovaním klasík i nových divadelných hier. Tí, ktorým to spieva, by sa zas určite mali zapojiť do univerzitného spevokolu Unitty. A ak hráš na hudboný nástroj, tiež sa v zbore nestratíš.

6. E-športy

Virtuálne hranie dostáva na našej fakulte čoraz väčší priestor. Naši študenti trénujú kompetitívne hranie v rámci voliteľného predmetu  niekoľkokrát do týždňa. Na tieto účely fakulta vybudovala špeciálnu miestnosť. Počas hodín môžu študenti preveriť svoje individuálne hráčske kvality a zároveň zlepšiť komunikačné schopnosti. Našu univerzitu na rôznych turnajoch reprezentuje tím  TEDI BEARS. Na čele tímu, ktorý sa venuje hre League of Legends, stojí kapitánka Mishoper. Študijný odbor teória digitálnych hier tiež zastrešuje univerzitnú ešportovú ligu UniCup.

Foto: Dominik Mičuda

7. Reálna tvorba hier

To že odbor teória digitálnych hier je aj o praxi, potvrdzuje množstvo game jamov, ktoré na našej fakulte počas semestra prebiehajú. Študenti sú v škole zatvorení počas 48 hodín a ich úlohou je vytvoriť hru na určitú vopred zvolenú tému. Najlepší vyhráva, no všetci dostávajú odborný mentoring či už v oblasti grafiky, príbehu alebo herného dizajnu. Najšikovnejší chodia pravidelne reprezentovať školu na Global Game Jam.

Global Game Jam 2019

Global Game Jam Slovakia Aftermovie. Cítiš to? Tú príjemnú atmosféru? Ten pokoj a pohodu? My určite… ešte doteraz.Vďaka vám všetkým, snáď sa vidíme aj o rok.

Uverejnil používateľ TEDI Games Pondelok 28. januára 2019

K tvorbe hier prispieva aj herné štúdio, ktoré vzniklo na popud študentov. Volá sa TEDI games a jeho členovia najradšej vytvárajú hry pre virtuálnu realitu. Vítaný je každý študent s nápadmi a chuťou učiť sa.

Retry Games je zas malá dielňa, ktorej cieľom je zachovávanie hernej histórie. Študenti z tejto organizácie zbierajú, opravujú a vystavujú staré konzoly, počítače i konkrétne hry. Okrem toho sa zúčastňujú aj rôznych akcií, kde tieto predmety interaktívne prezentujú.

8. Priestory

Štúdiá na Skladovej disponujú aj herným svetom, v ktorom nájdete všetko od virtuálnej reality až po staré konzoly alebo repliky arkád. Miesto slúži na testovanie hier, ale aj zábavu, veď o tom hry sú. Patrí k nemu aj malé streamovacie štúdio. V útrobách týchto priestorov sa môžete zahrať aj so zbraňami na LARP a mnohými inými vychytávkami zo sveta hier.

Okrem špeciálne upraveného herného laboratória, o ktorom sme písali vyššie, majú všetci študenti k dispozícii HD štúdio prepojené so strihovým štúdiom a ešte jedno menšie štúdio so zeleným plátnom. Pre rozhlasákov či milovníkov podcastov sú k dispozícii tri zvukové štúdiá. Novinári majú zas k dispozícii útulnú redakciu s množstvom tlačovín, ktoré slúžia na inšpiráciu.

Digitálne štúdio

Filmoví fanúšikovia sa môžu tešiť svojej obľúbenej aktivite v dvoch kinosálach. Väčšia sa volá Kino OKO a tá nízkokapacitná Malé kino. FMK UCM v Trnave vybavuje školu aj neurolaboratóriom, v ktorom budú študenti môcť pracovať s technológiami, akými sú  softvéry na sledovanie očí (eye trackery, i-motions softvéry), softvéry na analýzu pohybu tváre a tiež na výskum elektrodermálnej aktivity.

9. Festivaly

UniCon je herný festival zameraný na hráčov a hranie. Každoročne ho organizujú naši pedagógovia, doktorandi a študenti pre širokú verejnosť žijúcu v Trnave a okolí. Každoročne sa snaží tematicky pokryť najväčšie novinky v hernom svete. Popri tom sú tam zastúpené všetky herné komunity, od širokého výberu spoločenských hier, cez retro herňu, virtuálnu realitu až rôzne turnaje v kompetitívnych hrách, ale nájdete tam aj cosplay či zaujímavé prednášky.

UniCon 2019 Aftermovie

Mrk na čerstvé aftermovie od Patrika.

Uverejnil používateľ UniCon Utorok 19. februára 2019

Tvorcovia študentskej dokumentárnej i hranej filmovej tvorby majú počas letného semestra možnosť ukázať, čo v nich je. Počas festivaju Frejm súťažia o tú najlepšiu snímku. Popri tom si so spolužiakmi môžu pozrieť projekcie aktuálnych prelomových filmov a zúčastniť sa prednášok a diskusií s filmármi zo Slovenska i Českej republiky.

10. Eventy

Študenti sa môžu realizovať aj v čoraz viac vyhľadávanej oblasti organizovania udalostí. Kabinet eventov poskytuje študentom priestor na prípravu menších (Lyžiarsky zájazd) aj väčších akcií, ako napríklad ekologicky zameraný festival Začni od seba, Oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie či UCM Night Run. Organizátori sa naučia všetko od nápadu, oslovenia vystupujúcich, sponzorov až po marketing a produkčnú prácu priamo na evente.

11. Športové aktivity

Pohyb pokrývajú dva voliteľné predmety. Študenti sa môžu zapojiť do rôznych individuálnych i kolektívnych športových aktivít. Patrí sem zumba, joga crossfit, minifutbal, bedminton, florbal, stolný tenis či plávanie. Na jar tiež v spolupráci s Kabinetom eventov študenti pretekajú vo výnimočnom behu nočnou Trnavou UCM Night Run, kde si môžu zmerať sily aj s Trnavčanmi. Mnoho našich študentiek tiež hrá za volejbalové družstvo HIT UCM, ktoré súťaží v prvej lige.

12. Súťaže pre tých, ktorí sa nehanbia

Aj moderátori si vedia vzájomne merať sily. Všetci, ktorým to hovorí, môžu prihlásiť do súťaže Vox, kde dostávaju špecifické úlohy, na základe ktorých ich hodnotí odborná porota. Súťaž tak simuluje reálne stresujúce podmienky práce moderátora a tiež posúva študentov kritikou vpred.

Showshowička je súťaž improvizácie s dlhoročnou tradíciou. Je známa salvami smiechu, dobrou náladou a strelenými úlohami. Kto má herecké vlohy by ju určite nemal premeškať. Veď hlavnou cenou je kilo šošovice!