Mgr. Lucia Furtáková

denná doktorandka

Magisterka Lucia Furtáková pôsobí na FMK UCM od roku 2017. Absolvovala tu bakalársky (2017 – 2020) aj magisterský (2020 – 2022) stupeň štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia. V roku 2022 nastúpila na FMK ako denná doktorandka. Aktuálne pôsobí na Katedre mediálnej výchovy.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa vo svojich záverečných prácach venovala témam rozhlasovej tvorby, rozhlasovej reportáže a vzdelávaniu rozhlasových redaktorov. Téme vzdelávania budúcich mediálnych profesionálov, najmä z pohľadu ich digitálnej gramotnosti, sa venuje aj vo svojej dizertačnej práci. Zároveň pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research ako technická redaktorka. Taktiež je koordinátorkou štúdia pre ročníky 1. Bc. AMES denní, 1. Mgr. AMES denní, 2. Mgr. AMES denní.

Od roku 2017 bola súčasťou fakultného Rádia Aetter najskôr na pozícii moderátorka spravodajstva/redaktorka, od roku 2021 ako šéfredaktorka spravodajstva a v tejto funkcii pokračuje aj počas doktorandského štúdia. Popri štúdiu pracovala aj pre Rádio Frontinus ako moderátorka spravodajstva a pre Rádio Lumen ako externá redaktorka. 

Oblasti záujmu: rozhlas a jeho náležitosti, rozhlasová komunikácia, rozhlasová tvorba, mediálna výchova, digitálne kompetencie.

 

Predmety

  • prezentačné praktikum – 2., 3. Bc. KOMU
  • elektronické médiá – ateliér – 3. Bc. AMES
  • kritické myslenie a médiá– 1. Mgr. AMES
  • Oznamy