realita médií

Študenti FMK pripravili pre stredoškolákov prednášku o dezinformáciách a hoaxoch

Témou prednášky boli pojmy, ktoré sa za posledné obdobie zaradili k najpoužívanejším v našej každodennej komunikácii.

Vo štvrtok, 8. decembra 2022, univerzitné Kino OKO zaplnili študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave. Prijali pozvanie poslucháčov predmetu mediálne kompetencie, ktorí si pre nich pripravili interaktívnu prezentáciu a aktivity na tému „Realita médií“.

Cieľom podujatia bolo oboznámiť študentov s problematikou postfaktuálnej doby a poukázať na nevyhnutnosť uplatňovania kritickej analýzy mediálnych obsahov i médií samotných. Okrem teoretických poznatkov študenti stredoškolákom pripravili aj súťažný kvíz a zapojiť sa mohli tiež do diskusie o aktuálnych otázkach.

realita médií

Prednášku pre trnavských stredoškolákov pripravili študenti prvého ročníka magisterského stupňa štúdia. Zdroj: Tomáš Kmeč

„Cieľom tohto eventu bolo, aby študenti odovzdali svoje poznatky stredoškolákom, ktorí, ako ukazujú rozličné prieskumy, sú často náchylnejší uveriť šíreným dezinformáciám a propagande,“ vysvetľuje Dr. Prostináková Hossová, vyučujúca predmetu mediálne kompetencie.

Mediálna výchova má významnú úlohu

Študenti SOŠ si počas hodinovej prednášky rozšírili svoje obzory, naučili sa, akým spôsobom si môžu overovať informácie a dôveryhodnosť zdrojov. „Som rád, že sme tu dnes boli. Napríklad aj v mojom okolí boli ľudia, ktorí fakt verili veľkému množstvu hoaxov. Niekedy si to všímam a niekedy sa s nimi o tom aj rozprávam,“ ohodnotil event študent Jehur.

Učiteľ informatiky Martin Miklis skonštatoval: „Prezentácia bola dobrá, pekne ste to spravili. Ja učím túto istú tému a veľmi podobne.“ Mediálnej výchove ako vzdelávaciemu okruhu pripisuje významnú úlohu: „V dnešnej dobe je to extrémne dôležité. To, čo sa deje v spoločnosti, sa musíme snažiť nejako zvrátiť, aspoň pre tých mladších, keď máme ešte nad tým nejakú moc,“ dodáva.

realita médií

Témou prednášky boli dezinformácie, hoaxy, propaganda či fake news. Zdroj: Lukáš Barienčík

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa v spolupráci s Medzinárodným centrom mediálnej gramotnosti a Školiacim mediálnym centrom aj takýmto spôsobom angažuje v oblasti vzdelávania a rozširovania povedomia o dôležitosti zvyšovania si mediálnej gramotnosti a budovania kompetencie kritického myslenia u rôznych skupín obyvateľstva.

Pripravil: IMEC, ŠMC

Zdroj titulnej foto: Tomáš Kmeč