Mgr. Ľubica Bôtošová

denná doktorandka

Magisterka Ľubica Bôtošová vyštudovala bakalársky stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM. Magisterský stupeň štúdia absolvovala na FiF UK v Bratislave, v študijnom programe žurnalistika. 

V dizertačnej práci sa venuje konceptu learning-by-doing a jeho aplikácii v kontexte mediálnej výchovy. Zaujíma sa o tvorbu študentských médií, a ako fungujú ich redakcie. Taktiež, aké sú ich výhody a nevýhody, prípadne výzvy, ktorým musia čeliť. V rámci vedeckej činnosti pripravuje workshopy rozhlasového vysielania pre základné a stredné školy. Okrem toho pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research ako technická redaktorka. Spravuje webovú stránku Centra mediálnej gramotnosti pri FMK pod názvom medialnavychova.sk. Pôsobila v medzinárodnom projekte LoGaSET ako lektorka a je členkou riešiteľských kolektívov v projektoch FPPV a KEGA.

Na FMK pracuje vo fakultnom rádiu Aetter, kde sa venuje príprave nových redaktorov. Popri štúdiu získavala skúsenosti aj v rádiu Aetter, v ČT TS Ostrava v oblasti dramaturgie televíznych projektov v tvorcovskej skupine. Pracovala v Rádiu Viva, Rádiu Expres a aktuálne je na pozícii externej regionálnej redaktorky v Rádiu Regina Západ v Slovenskom rozhlase. Od roku 2016 sa podieľa na príprave Medzinárodných leteckých dní SIAF v mediálnom tíme a od roku 2019 na podujatí Festival letectva Piešťany. Minulý rok tiež absolvovala stáž mladých novinárov na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch.

 

Predmety

 • Prezentačné praktikum I. - 2. Bc. KOMU
 • Prezentačné praktikum II. - 2. Bc. KOMU
 • Prezentačné praktikum III. - 3. Bc. KOMU
 • Prezentačné praktikum IV.- 3. Bc. KOMU
 • Mediálny ateliér - rozhlas - 2. Bc. KOMU
 • Projekty

  FPPV: Aplikácia teoretických poznatkov študentov masmediálných štúdií v mediálnej praxi (2019)

  FPPV: Edukačné materiály pre rozhlasovú výučbu a prax (2019)

  KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM (2018-2020)

  FPPV: Koncept learning-by-doing a jeho aplikácia v kontexte mediálnej výchovy (2020) Školiace mediálne centrum

  Pobyty

 • Erasmus+ na University of Dubrovnik, Chorvátsko v roku 2015
 • Erasmus+ na University of Warsaw, Poľsko v roku 2017
 • Ocenenia

  Certifikát lektorky výučby seniorov v oblasti smartfónov- LoGaSET

  Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

  Oznamy