Mgr. Ľubica Bôtošová

denná doktorandka

Magisterka Ľubica Bôtošová vyštudovala bakalársky stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM. Magisterský stupeň štúdia absolvovala na FiF UK v Bratislave, v študijnom programe žurnalistika. 

V dizertačnej práci sa venuje konceptu learning-by-doing a jeho aplikácii v kontexte mediálnej výchovy. Zaujíma sa o tvorbu študentských médií, a ako fungujú ich redakcie. Taktiež, aké sú ich výhody a nevýhody, prípadne výzvy, ktorým musia čeliť. V rámci vedeckej činnosti pripravuje workshopy rozhlasového vysielania pre základné a stredné školy. Okrem toho pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research ako technická redaktorka. Spravuje webovú stránku Centra mediálnej gramotnosti pri FMK pod názvom medialnavychova.sk.

Na FMK pracuje vo fakultnom rádiu Aetter, kde sa venuje príprave nových moderátorov. Popri štúdiu získavala skúsenosti aj v ČT TS Ostrava v oblasti dramaturgie televíznych projektov v tvorcovskej skupine. Pracovala v Rádiu Viva, Rádiu Expres a aktuálne je na pozícii externej regionálnej redaktorky v Rádiu Regina Západ. Už tretí rok sa podieľa na príprave Medzinárodných leteckých dní SIAF v mediálnom tíme.

 

Predmety

  • Prezentačné praktikum III. - 3. Bc. KOMU
  • Prezentačné praktikum IV.
  • Aplikovaný mediálny výskum - 3. Bc. AMES
  • Mediálny ateliér - rozhlas - 2. Bc. KOMU
  • Pobyty

  • Erasmus+ na University of Dubrovnik, Chorvátsko v roku 2015
  • Erasmus+ na University of Warsaw, Poľsko v roku 2017
  • Oznamy