Mgr. Ľubica Bôtošová, PhD.

odborná asistentka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Utorok 15:45 - 17:15 hod., Skladová, Rádio Aetter

Doktorka Ľubica Bôtošová vyštudovala bakalársky stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM. Magisterský stupeň štúdia absolvovala na FiF UK v Bratislave, v študijnom programe žurnalistika. V roku 2021 obhájila dizertačnú prácu na FMK UCM v Trnave s názvom Koncept learning-by-doing a jeho aplikácia v kontexte mediálnej výchovy.

Zaujíma sa o tvorbu študentských médií, fungovanie ich redakcií a taktiež o to, aké sú ich výhody a nevýhody, prípadne výzvy, ktorým musia čeliť. V rámci vedeckej činnosti pripravuje workshopy rozhlasového vysielania pre základné a stredné školy. Okrem toho pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Research ako technická redaktorka. Spravuje webovú stránku Centra mediálnej gramotnosti pri FMK pod názvom medialnavychova.sk. Pôsobila v medzinárodnom projekte LoGaSET ako lektorka a bola členkou riešiteľských kolektívov v projektoch FPPV a KEGA. Podieľa sa aj na príprave a organizácii medzinárodných konferencií na pôde fakulty.

Na FMK pracuje vo fakultnom rádiu Aetter a FMK TV, kde sa venuje príprave nových redaktorov a moderátorov. Popri štúdiu získavala skúsenosti aj v rádiu Aetter, v ČT TS Ostrava v oblasti dramaturgie televíznych projektov v tvorcovskej skupine. Pracovala v Rádiu Viva, Rádiu Expres a aktuálne je na pozícii externej regionálnej redaktorky v Rádiu Regina Západ v Slovenskom rozhlase. Od roku 2016 sa podieľa na príprave Medzinárodných leteckých dní SIAF v mediálnom tíme a od roku 2019 na podujatí Festival letectva Piešťany. Zúčastnila sa aj na stáži mladých novinárov na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch v roku 2019.

Oblasť záujmu: študentské médiá, školské médiá, redakcia, mediálna výchova, koncept learning-by-doing, rozhlasová komunikácia, rozhlas.

 

Predmety

 • mediálny ateliér - rozhlas - 2. Bc. KOMU
 • výcvik prezentačných zručností I. - 1. Bc. VZME
 • teória mediálnej komunikácie - 1. Bc. VZME
 • recipienti médií a ich užívateľské návyky - 3. Bc. AMES
 • Projekty

  FPPV: Aplikácia teoretických poznatkov študentov masmediálných štúdií v mediálnej praxi (2019)

  FPPV: Edukačné materiály pre rozhlasovú výučbu a prax (2019)

  KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM (2018-2020)

  FPPV: Koncept learning-by-doing a jeho aplikácia v kontexte mediálnej výchovy (2020)

  Školiace mediálne centrum

  Operačný program 311000 - Integrovaná infraštruktúra: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

  Pobyty

 • Erasmus+ na University of Dubrovnik, Chorvátsko v roku 2015
 • Erasmus+ na University of Warsaw, Poľsko v roku 2017
 • CEEPUS na Charles University in Prague v roku 2021
 • Ocenenia

  Certifikát lektorky výučby seniorov v oblasti smartfónov- LoGaSET

  Štátna jazyková skúška z anglického jazyka

  Oznamy