Mgr. Ľubica Bôtošová

denná doktorandka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. 106

Magisterka Ľubica Bôtošová vyštudovala bakalársky stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM.

Na FiF UK absolvovala magisterský stupeň štúdia v študijnom programe žurnalistika. Počas štúdia absolvovala zahraničné mobility na University of Warsaw (Poľsko) a v Chorvátsku na University of Dubrovnik, kde pracovala v univerzitnom rádiu UNIDU.

V dizertačnej práci sa venuje konceptu learning-by-doing a jeho aplikácii v kontexte mediálnej výchovy.

 

Predmety

  • Prezentačné praktikum III. - 3. ročník Bc. KOMU
  • Aplikovaný mediálny výskum - 3. ročník Bc. AMES
  • Mediálny ateliér - rozhlas - 2. ročník Bc. KOMU
  • Oznamy