Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie

V linku nižšie nájdete pokyny k absolvovaniu odbornej či preddiplomovej praxe v prípade, ak ste si z dôvodu pandémie nemohli nájsť uplatnenie v organizácii príbuznej vašemu študijnému odboru. Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie. Napriek týmto možnostiam študentom odporúčame, aby využili možnosť praxovať (a nevzdávať sa pri prvom odmietnutí) v reálnej … Viac →

Koronavírus a jeho vplyv na fakultné podujatia. Dočkáme sa eventov, na ktoré sme zvyknutí?

Neustále pretrvávajúca pandémia koronavírusu prinútila študentov FMK zostať doma. Do onlinového prostredia sa okrem prednášok a seminárov presúva väčšina podujatí. Ako budú prebiehať tie najväčšie? Obmedzenia a zákazy sa prejavili v každej sfére života, dokonca aj v tej študentskej. Osobný kontakt nahradila onlinová komunikácia a priestory fakulty zostali prázdne na neurčitý čas. S aktuálnou situáciou sa … Viac →

Zmena úradných hodín sekretariátu, knižnice, dekanátu a študijného

Z dôvodu vzniknutej situácie súvisiacej s lockdownom krajiny sú upravené úradné hodiny nasledovne, a to za dodržiavania prísnych hygienických zásad (rúško, rozostup, dezinfekcia):  Dekanát Pondelok – piatok: 8.00 – 14.00 Knižnica FMK v Jame Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 12.100 Sekretariát katedier V Jame Práca v online režime: jana.benkovska@ucm.sk (MARK, VZME, AMES) helena.uhlikova@ucm.sk (KOMU, TEDI) … Viac →

Najčastejšie otázky, ktoré sa študenti pýtajú v súvislosti s vyučovaním počas pandémie

Čo ak budem chorý/á alebo mám podozrenie? Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na prednáške, seminári, cvičení, ak predmetnú prednášku, seminár, cvičenie nie je možné absolvovať dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje. Študent s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej výučby (bezodkladne opustí univerzitu … Viac →

Usmernenie k začiatku akademického roka 2020/2021

Milí študenti, nový akademický rok sa na univerzite začína 21. septembra 2020. Fakulta masmediálnej komunikácie má záujem chrániť bezpečnosť svojich študentov a zamestnancov a dodržať všetky predpísané opatrenia. Sme najväčšia fakulta na univerzite s viac ako 2200 študentmi, z toho dôvodu sa prvý týždeň výučby začne len pre študentov prvých ročníkov denného bakalárskeho štúdia. V … Viac →

Rozdelenie tajomníkov na štátnych skúškach 13. – 17. júla 2020

V tabuľkách nižšie nájdete rozdelenie tajomníkov jednotlivých štátnicových komisií, ktorým treba minimálne 24 hodín pred konaním štátnej skúšky zaslať na e-mail nasledovné dokumenty: vašu prezentáciu obhajoby BP/DP kontrolu originality Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Prezentáciu pomenujte v tvare PRIEZVISKO_MENO a kontrolu originality v tvare PRIEZVISKO_MENO_ORIGINALITA. Presný čas štátnej skúšky a číslo komisie by … Viac →

Priebeh štátnych skúšok počas pandémie – aktualizované!

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia: Minimálne 24 hodín pred začatím štátnej skúšky pošlite vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie. Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Zoznam tajomníkov a komisií nájdete tu. Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom. Prezentáciu pomenujte … Viac →

Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov. V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice). Upravené úradné hodiny: Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.) Sekretariát katedier v … Viac →