Predzápis predmetov do ďalšieho akademického roka

Nižšie nájdete zverejnený postup elektronického zápisu do vyššieho roka štúdia na akademický rok 2020/2021.  Týka sa to aj študentov, ktorí majú v akademickom roku 2020/2021 vycestovať na mobilitu prostredníctvom programu Erasmus+ alebo inej grantovej schémy. 

Postup zápisu na AR 2020_2021

Platbu môžete zrealizovať aj prostredníctvom QR kódu.
Špecifický symbol je osobné číslo – ID študenta/ky.