Knižnica FMK požičiava knihy na objednávku. Študovňa je zatvorená

Knižnica FMK žiada čitateľov, ktorí si chcú vypožičať knihy, o spoluprácu z dôvodu minimalizovania možnosti nakaziť sa koronavírusom:

1. Vyberte si knihu alebo knihy z online katalógu,
2. zašlite mail s objednávkou výpožičky na:kniznica.fmk@ucm.sk,
3. bude vám zaslaná odpoveď aj s dátumom prevzatia výpožičky v knižnici (dohoda je možná, aby dátum čitateľom vyhovoval),
4. výpožičku si prevezmete fyzicky.
5. Študovňa je zatvorená z dôvodu pandémie.

Knihovníčky z Knižnice FMK v Jame veria, že táto forma výpožičky vám nakoniec bude vyhovovať. Nemusíte blúdiť medzi regálmi a oboznámite sa aj lepšie s online katalógom. V prípade otázok neváhajte písať na mail.