Oznam pre končiacich študentov Bc. a Mgr štúdia ohľadom knižnice

Knižnica FMK UCM alebo hlavná univerzitná Knižnica UCM zašlú všetkým študentom, ktorí majú voči nim záväzky (vypožičané knihy, nedoplatky) vyrozumenie o prípadných nezrovnalostiach s postupom, ako situáciu vyriešiť (vrátiť knihy, doplatiť pokuty). Preto je potrebné, aby ste si kontrolovali mailovú adresu, poprípade môžete do knižnice aj zavolať.

Ak takýto mail neobdržíte, nemáte voči knižnici žiadne záväzky a tým pádom máte potvrdenie, že knižnica voči vám neeviduje žiadne záväzky a ktoré je potrebné mať pred ukončením prvého alebo druhého stupňa štúdia. Všetky záväzky je potrebné vyriešiť pred štátnicami.