Oznam pre končiacich Bc. študentov k nevyzdvihnutým zadaniam bakalárskych prác

Študenti, ktorí si nestihli vyzdvihnúť na sekretariáte katedier v Jame podpísané zadanie bakalárskej práce, môžu vložiť zadanie do práce bez podpisov. Schválené zadanie nájdete v AISe.