Končiaci bakalári a magistri. Skontrolujte si údaje v AISE

Prosíme všetkých končiacich študentov FMK magisterského a bakalárskeho štúdia, aby si skontrolovali správnosť osobných údajov v AISe z dôvodu vyhotovenia dokladov o ukončení štúdia a aby všetky doklady mohli byť bezchybne vystavené.

Týka sa to kategórií:
  • meno a priezvisko
  • rodné priezvisko
  • dátum narodenia, miesto narodenia
  • adresa trvalého bydliska (budú vám zasielané potvrdenia o ukončení štúdia)

Dávajte pozor aj na dĺžne, mäkčenie, bodky!

V prípade zmien kontaktujte svoje študijné referentky, aby to v systéme AIS opravili.