Rozdelenie tajomníkov na štátnych skúškach 13. – 17. júla 2020

V tabuľkách nižšie nájdete rozdelenie tajomníkov jednotlivých štátnicových komisií, ktorým treba minimálne 24 hodín pred konaním štátnej skúšky zaslať na e-mail nasledovné dokumenty: vašu prezentáciu obhajoby BP/DP kontrolu originality Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Prezentáciu pomenujte v tvare PRIEZVISKO_MENO a kontrolu originality v tvare PRIEZVISKO_MENO_ORIGINALITA. Presný čas štátnej skúšky a číslo komisie by … Viac →

Priebeh štátnych skúšok počas pandémie – aktualizované!

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia: Minimálne 24 hodín pred začatím štátnej skúšky pošlite vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie. Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Zoznam tajomníkov a komisií nájdete tu. Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom. Prezentáciu pomenujte … Viac →

Študenti, ktorí štátnicujú v júli, si musia predĺžiť ISIC

Tretiaci na bakalárskom stupni štúdia a druháci na magisterskom stupni štúdia, ktorí končia štúdium v mesiaci júl, si musia priložením preukazu k univerzitnému terminálu predĺžiť platnosť dopravnej časti do 31. júla 2020. Univerzitný terminál sa nachádza na prízemí hlavnej budovy nám. J. Herdu 2. Študenti, ktorí bývajú ďalej od Trnavy, si môžu predĺžiť aj na … Viac →

Kde sa dá ubytovať počas štátnic? Nocľah ponúka internát MTF

Počas štátnych bakalárskych a magisterských skúšok bude pre cezpoľných študentov k dispozícii Študentský domov Miloša Uhra, ktorý disponuje množstvom voľných miest aj v čase našich štátnic. Ubytovanie je za poplatok. Keď dozviete dátum štátnic, treba ihneď kontaktovať ubytovací referát ŠD M. Uhra, konkrétne Mgr. Zuzanu Popovú, a to na telefónnom čísle  033/59 08 62, 0918, … Viac →

Štátne skúšky na FMK v čase pandémie. Čo všetko ako študenti potrebujete vedieť?

Nový typ koronavírusu ovplyvnil množstvo oblastí a situácii. Výnimkou nie je ani priebeh štátnic.  Ako budú prebiehať štátne skúšky na FMK v čase pandémie? Budú online alebo prezenčne? Na základe odporúčaní hlavného hygienika SR Jána Mikasa a Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), sa fakulta rozhodla organizovať štátne skúšky nakoniec prezenčnou formou. Avšak, nebudú to typické skúšky … Viac →

Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov. V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice). Upravené úradné hodiny: Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.) Sekretariát katedier v … Viac →

Atteliér uskutočnil fakultný prieskum. Čo všetko plánujú absolventi FMK po štátniciach?

V redakcii sme sme sa študentov končiacich bakalársky alebo magisterský stupeň štúdia pýtali, aké majú plány po skončení štúdia. Koľkí z nich pracovali už počas školy? V školskom roku 2019/2020 študuje v dennej forme štúdia na prvom aj druhom stupni celkom 750 študentov. Bakalárov je 462, magistrov 288 vo všetkých študijných programoch, ktorými sú marketingová … Viac →

Končiaci bakalári a magistri. Skontrolujte si údaje v AISE

Prosíme všetkých končiacich študentov FMK magisterského a bakalárskeho štúdia, aby si skontrolovali správnosť osobných údajov v AISe z dôvodu vyhotovenia dokladov o ukončení štúdia a aby všetky doklady mohli byť bezchybne vystavené. Týka sa to kategórií: meno a priezvisko rodné priezvisko dátum narodenia, miesto narodenia adresa trvalého bydliska (budú vám zasielané potvrdenia o ukončení štúdia) … Viac →