Štátne skúšky na FMK v čase pandémie. Čo všetko ako študenti potrebujete vedieť?

Nový typ koronavírusu ovplyvnil množstvo oblastí a situácii. Výnimkou nie je ani priebeh štátnic.  Ako budú prebiehať štátne skúšky na FMK v čase pandémie? Budú online alebo prezenčne? Na základe odporúčaní hlavného hygienika SR Jána Mikasa a Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), sa fakulta rozhodla organizovať štátne skúšky nakoniec prezenčnou formou. Avšak, nebudú to typické skúšky … Viac →

Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov. V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice). Upravené úradné hodiny: Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.) Sekretariát katedier v … Viac →

Atteliér uskutočnil fakultný prieskum. Čo všetko plánujú absolventi FMK po štátniciach?

V redakcii sme sme sa študentov končiacich bakalársky alebo magisterský stupeň štúdia pýtali, aké majú plány po skončení štúdia. Koľkí z nich pracovali už počas školy? V školskom roku 2019/2020 študuje v dennej forme štúdia na prvom aj druhom stupni celkom 750 študentov. Bakalárov je 462, magistrov 288 vo všetkých študijných programoch, ktorými sú marketingová … Viac →

Končiaci bakalári a magistri. Skontrolujte si údaje v AISE

Prosíme všetkých končiacich študentov FMK magisterského a bakalárskeho štúdia, aby si skontrolovali správnosť osobných údajov v AISe z dôvodu vyhotovenia dokladov o ukončení štúdia a aby všetky doklady mohli byť bezchybne vystavené. Týka sa to kategórií: meno a priezvisko rodné priezvisko dátum narodenia, miesto narodenia adresa trvalého bydliska (budú vám zasielané potvrdenia o ukončení štúdia) … Viac →

Oznam pre končiacich študentov

V zmysle aktuálnej situácie zverejňujeme nasledujúce informácie týkajúce sa štátnych skúšok: Štátne skúšky končiacich študentov magisterského stupňa štúdia začnú s dátumom od 15. júna 2020 (tento termín platí aj pre študentov, ktorí si podali žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky). Žiadame študentov, ktorí majú záujem zúčastniť sa štátnej skúšky v júnovom termíne, aby podpísané … Viac →

Opatrenie dekanky FMK UCM v Trnave: Úprava harmonogramu pre LS AR 2019/2020

Pedagogický proces bude zatiaľ prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou, ktorú stanoví pedagóg. Harmonogram LS AR 2019/2020 pre nekončiace ročníky (denní/externí študenti) – Bc. a  Mgr. stupeň štúdia Výučba: 11. február – 6. jún 2020 Skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020 Harmonogram LS AR 2019/2020 roka pre končiacich študentov (denní/externí študenti) … Viac →

Oznam o predčasných štátniciach pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná forma štúdia), marketingová komunikácia (denná forma štúdia), aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia), vzťahy s médiami (denná forma štúdia), teória digitálnych hier (denná forma štúdia). a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe masmediálna komunikácia (externá forma štúdia), teória digitálnych hier (externá forma štúdia), že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku … Viac →