Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2018 – aktualizované

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok Pondelok 13. 8. 2018 Utorok … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. (!!!). Upozorňujeme študentov, že na štátnu skúšku si musia priniesť výsledok kontroly originality vytlačený z AIS inak nebudú pripustení k štátnej skúške. Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Bakalárske a rigorózne štátne skúšky Komisia … Viac →

Aktualizované: Zoznam schválených žiadostí o predčasný termín štátnej skúšky AR 2017/2018

Zoznam študentov, ktorým bola schválená žiadosť o predčasné absolvovanie štátnej skúšky: Priezvisko Meno Antalík Filip Balaš Igor Betáková Zuzana Buša Lukáš Cuc Oliver Činčurová Radka Danková Veronika Dobrotová Natália Doháňošová Michaela Ďuriš Matej Filipčík Dominik Galušová Michaela Gavláková Katarína Habánová Michaela Horváthová Veronika Hvizdoš Marek Chalupkova Michaela Chnapková Laura Chotárová Janina Jarabinský Adrián Kelemenová Lenka … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. PONDELOK: 22.1.2018

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2017

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok Pondelok 15. 5. 2017 Utorok 16. 5. 2017 … Viac →

Predčasné bakalárske skúšky 2017

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií: Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dane Petranovej, PhD., mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky. Žiadosť o predčasný termín … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2017

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Prineste si výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Súbory na čítanie:

Informácie pre študentov o štátnej skúške v januári 2017

Oznamujeme študentom, ktorí boli vyzvaní študijným oddelením, spĺňajú podmienky a plánujú sa zúčastniť termínu ŠS v januári 2017, že musia odovzdať dokumenty v nasledujúcom poradí: 1. Školiteľ 1 x záverečná práca v hrebeňovej väzbe, 2 x prihláška na štátnu skúšku na podpis, index na zápis hodnotenia za seminár k ZP, resp. diplomový seminár. 2. Sekretariát katedier, JAMA 2 … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2016

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v JAME (JA 21, 22, 23, 11, 12, JD 11) so začiatkom o 8.00 hod. Prineste si výsledok kontroly originality, vytlačený z AIS (inak nebudete pripustení k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky sa uskutočnia v posledný … Viac →

Informácie o odovzdávaní záverečných prác pre končiacich študentov

V menu Štúdium – Na stiahnutie – Záverečné práce – Odovzdanie BP sme aktualizovali postup na odovzdanie záverečných bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a záverečných diplomových prác študentov 2. ročníka magisterského štúdia, ktorí požiadali o augustový termín štátnych skúšok. Dôležité dátumy do 24. 06.: odovzdanie bakalárskej, resp. diplomovej práce k obhajobe do 30. 06.: odovzdanie indexov a … Viac →