Oznam o prolongácii preukazov ISIC

Študentom, ktorí štátnicujú v auguste, prípadne budúci akademický rok, bola platnosť preukazu denného študenta predĺžená do 31.augusta 2019. Aby bola prolongácia platná, je potrebné preukaz priložiť k terminálu. Zoznam miest, kde sa tieto terminály nachádzajú, je zverejnený v informácii o preukaze na webovej stránke univerzity.

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2019

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA (3. poschodie) 23. januára 2019 so začiatkom o 09.00 hod.  Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality vytlačený z AISu (týka sa iba tých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej … Viac →

Oznam pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia na FMK UCM v Trnave

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia (denná forma štúdia), marketingová komunikácia (denná a externá forma štúdia), aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia), vzťahy s médiami (denná forma štúdia), teória digitálnych hier (denná forma štúdia) a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe masmediálna komunikácia (externá forma štúdia), teória digitálnych hier (externá forma štúdia), že … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – august 2018 – aktualizované

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok Pondelok 13. 8. 2018 Utorok … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. (!!!). Upozorňujeme študentov, že na štátnu skúšku si musia priniesť výsledok kontroly originality vytlačený z AIS inak nebudú pripustení k štátnej skúške. Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Bakalárske a rigorózne štátne skúšky Komisia … Viac →

Aktualizované: Zoznam schválených žiadostí o predčasný termín štátnej skúšky AR 2017/2018

Zoznam študentov, ktorým bola schválená žiadosť o predčasné absolvovanie štátnej skúšky: Priezvisko Meno Antalík Filip Balaš Igor Betáková Zuzana Buša Lukáš Cuc Oliver Činčurová Radka Danková Veronika Dobrotová Natália Doháňošová Michaela Ďuriš Matej Filipčík Dominik Galušová Michaela Gavláková Katarína Habánová Michaela Horváthová Veronika Hvizdoš Marek Chalupkova Michaela Chnapková Laura Chotárová Janina Jarabinský Adrián Kelemenová Lenka … Viac →

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – január 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK UCM v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00 hod. Na štátnu skúšku si prineste výsledok kontroly originality, vytlačený z AISu (inak vás nepripustia k štátnej skúške). Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi pre obhajobu bakalárskej alebo diplomovej práce. PONDELOK: 22.1.2018

Predčasné bakalárske skúšky 2017

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s médiami, že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií: Podať oficiálnu žiadosť s uvedením dôvodu dekanke FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Dane Petranovej, PhD., mim. prof. o predčasný termín štátnej bakalárskej skúšky. Žiadosť o predčasný termín … Viac →