Čo s požičanými knihami? Prečítajte si postup vrátenia

Vzhľadom na blížiace sa štátne skúšky, treba zabezpečiť vrátenie kníh, ktoré máte vypožičané z Knižnice FMK.

Preto vás žiadame o zaslanie kníh výhradne Slovenskou poštu (nie kuriérom!) na adresu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Dekanát FMK – KNIHY
J.Herdu 2
Trnava
917 01

Odporúčame vám balík/list poistiť.

  • Končiaci študenti magisterského stupňa štúdia posielajte knihy najneskôr do 1.júna 2020.
  • Končiaci študenti bakalárskeho stupňa štúdia posielajte knihy najneskôr do 29.júna 2020.

Končiacim študentom príde z knižnice mail, s kartou výpožičiek, aby videli, ktoré knihy majú z knižnice vypožičané.

Knihy môžu odteraz – 22.apríla posielať všetci čitatelia knižnice.