Priebeh štátnych skúšok počas pandémie – aktualizované!

V dôsledku aktuálnej situácie súvisiacej s opatreniami proti šíreniu nebezpečného koronavírusu prijalo vedenie FMK UCM nasledujúce opatrenia:

 1. Minimálne 24 hodín pred začatím štátnej skúšky pošlite vašu prezentáciu a kontrolu originality tajomníkovi štátnicovej komisie. Do predmetu e-mailu uveďte: ŠS_DÁTUM štátnej skúšky. Zoznam tajomníkov a komisií nájdete tu.
 2. Názov súboru s prezentáciou označte svojím menom. Prezentáciu pomenujte v tvare PRIEZVISKO_MENO a kontrolu originality v tvare PRIEZVISKO_MENO_ORIGINALITA.
 3. Na štátnu skúšku dostanete tzv. “časenku” – čas kedy budete začínať. Dostavte sa 15 min predtým (skôr nie). Časenky budú zverejnené v systéme AIS spolu s miestnosťou.
 4. Prineste si vlastné písacie potreby (perá nie ceruzky) na prípravu odpovedí na otázky, ktoré si vyžrebujete.
 5. Pri vstupe vám bude odmeraná teplota. V prípade ak máte teplotu zvýšenú budete posúdený ako chorý. Poverený pracovník vám následne vysvetlí ďalší postup. Treba si tiež dezinfikovať ruky. 
 6. V deň štátnic študenti zaplatia aj organizačný poplatok vo výške 8 € (pri vstupe do budovy pred meraním teploty).
 7. Pri vstupe zároveň odovzdajte licenčnú zmluvu, ak ste ju nestihli poslať poštou.
 8. Po celý čas majte na tvári rúško (aj počas štátnej skúšky).
 9. Každý študent bude mať k dispozícii aj čas na prípravu odpovede z predmetov.
 10. Na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za pozornosť.
 11. Oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia.
 12. V každej miestnosti bude k dispozícii voda. 
 13. Hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte.
 14. Po skončení štátnej skúšky opustite hneď budovu. Výsledok štátnej skúšky nájdete v systéme AIS.

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať pri sebe mobilný telefón ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky. Povolené sú len vlastné písacie potreby, poprípade text obhajoby, ktorý ale počas prípravy otázok odložíte u tajomníka.