Kde sa dá ubytovať počas štátnic? Nocľah ponúka internát MTF

Počas štátnych bakalárskych a magisterských skúšok bude pre cezpoľných študentov k dispozícii Študentský domov Miloša Uhra, ktorý disponuje množstvom voľných miest aj v čase našich štátnic.

Ubytovanie je za poplatok. Keď dozviete dátum štátnic, treba ihneď kontaktovať ubytovací referát ŠD M. Uhra, konkrétne Mgr. Zuzanu Popovú, a to na telefónnom čísle  033/59 08 62, 0918, 646 002 alebo e-maile zuzana.popova@stuba.sk.