Od 13. júla začnú štátnice pre bakalárov, ale aj magistrov s odkladom

Tak ako bolo vopred avizované, štátne bakalárske skúšky a taktiež aj magisterské pre študentov, ktorí si dali odklad,  sa uskutočnia od 13. – 17. júla 2020. Dátum a priebeh sa však stále môže meniť podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Na štátne skúšky v júli sa študenti prihlasujú prostredníctvom e-mailu najneskôr do 8. júla 2020 na adrese prihlasky.statnicemgr(at)fmk.sk alebo prihlasky.statnicebc(at)fmk.sk. Do mailu treba priložiť prihlášku na štátnu skúšku, ktorú študenti nájdu na stránke fakulty. V tomto prípade nemusí obsahovať podpisy študenta a školiteľa záverečnej práce. Na štátnu skúšku je potrebné prihlásiť sa aj v systéme AIS.

Študent bakalárskeho stupňa štúdia musí mať získaných 155 kreditov, aby sa na štátnu skúšku mohol prihlásiť. Magistri musia dosiahnuť 90 kreditov.

Okrem toho je potrebné, aby mali študenti vyrovnané záväzky voči Knižnici FMK a Knižnici UCM. Knihy je potrebné vrátiť poštou (na adresu knižnice) alebo osobne do 30. júna.

Ďalšie informácie o priebehu štátnej skúšky budú zverejnené už čoskoro na webe FMK.

Štátne skúšky na FMK v čase pandémie. Čo všetko ako študenti potrebujete vedieť?