Opatrenie dekanky FMK UCM v Trnave: Úprava harmonogramu pre LS AR 2019/2020

Pedagogický proces bude zatiaľ prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou, ktorú stanoví pedagóg.

Harmonogram LS AR 2019/2020 pre nekončiace ročníky (denní/externí študenti) – Bc. a  Mgr. stupeň štúdia
  • Výučba: 11. február – 6. jún 2020
  • Skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020
Harmonogram LS AR 2019/2020 roka pre končiacich študentov (denní/externí študenti) – Mgr. stupeň štúdia
  • Výučba: 11. február – 9. máj 2020
  • Skúškové obdobie: 11. máj – 29. máj 2020
  • Odovzdanie diplomových prác: 24. apríl 2020*
  • Štátnice: predpokladaný termín: 15. jún – 18. jún 2020**
Harmonogram LS AR 2019/2020 roka pre končiacich študentov (denní/externí študenti) – Bc. stupeň štúdia
  • Výučba: 11. február – 16. máj 2020
  • Skúškové obdobie: 18. máj – 30. jún 2020
  • Odovzdanie bakalárskych prác: 29. máj 2020*
  • Štátnice: predpokladaný termín: 13. júl – 17. júl**

Magistri, ktorí budú žiadať o náhradný termín odovzdania diplomovej práce (technických dôvodov, najmä aplikačné práce), platí termín výučby, skúškového a štátnic ako v bakalárskom ročníku.

* Aktualizované podmienky odovzdávania záverečných prác.
**Podľa aktuálnej pandemickej situácie a vývoja.