List dekanky FMK UCM študentom

Milé študentky a milí študenti,

vedenie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM upravilo pôvodný harmonogram akademického roka 2019/2020 z dôvodu súčasnej situácie s vývojom pandémie. Pri jeho úprave sme dôkladne zvážili aktuálny stav a podmienky našich študentov i pedagógov. Posun termínov pravdepodobne vyvoláva u niektorých negatívne reakcie. Za súčasných okolností musíme mať na pamäti predovšetkým zdravie všetkých našich študentov a zamestnancov.

V tejto situácii nikto nemôže myslieť len na seba. Je potrebné si uvedomiť, že na fakulte študuje 2300 študentov, pracuje 150 zamestnancov vrátane doktorandov. Na štátnych skúškach sa plánuje zúčastniť viac ako 700 študentov (tzn. napísanie a administrácia viac ako 1400 posudkov). Plánujeme zrealizovať prijímacie skúšky. Tešíme sa, že je o fakultu záujem, už teraz máme viac ako 600 prihlášok. Prosíme vás preto všetkých a porozumenie a toleranciu.

V niektorých ročníkoch sa už začala onlinová výučba. Verím, že ďalšie sa pridajú od budúceho týždňa. Väčšine z nás nerobí problém rýchlo sa prispôsobiť novým podmienkam, no máme študentov i pedagógov, ktorí by mohli mať s dodržaním pôvodného harmonogramu problémy.

Musíme myslieť na všetkých. Musíme myslieť na študentov, ktorí sa nachádzajú vo svojich domovoch s nedostatočným technickým a internetovým vybavením, na študentov a kolegov v karanténe či so zdravotnými problémami. Nezabúdajme ani na študentov a kolegov, ktorí sa starajú o deti, ktoré nechodia do školy, na pracujúcich externých študentov, na dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú vo svojich mestách. Musíme myslieť na všetkých, ktorí by pôvodný harmonogram akademického roka nemuseli zvládnuť. Nevidíme však problém v tom, ak si svoje študijné povinnosti splníte v predstihu či skúšky absolvujete skôr, aby ste mohli byť k dispozícií tým, ktorí vás môžu potrebovať.

Pravdepodobne najväčší problém s posunutím harmonogramu a štátnych skúšok môžu mať študenti, ktorí plánovali vycestovať do zahraničia. Sami nevedia, ako majú postupovať, pretože cestovné agentúry im cesty ešte nezrušili. Aj v tomto prípade vieme operatívne reagovať, buďte pokojní. Veľký počet nových prípadov v USA či situácia v Číne, ktorá bojuje už tretí mesiac, ukazujú, že cestovanie počas leta môže byť ohrozené.

Milé študentky a milí študenti,

využite tento čas na štúdium, písanie záverečných prác a prípravu na skúšky. Komunikujte so svojimi vyučujúcimi a rešpektujte pokyny, ktoré od nich dostávate. Pripravte sa na to, že vaše hodnotenie bude prebiehať onlinovou (resp. inou dištančnou) formou vzdelávania. Je vysoko pravdepodobné, že sa k prezenčnému spôsobu výučby už tento semester nevrátime.

Môžem vás ubezpečiť, že vedenie fakulty pracuje nepretržite, aby sme individuálne pristupovali k všetkým problémom našich študentov i zamestnancov. Dúfam, že ste všetci zdraví a zvládate túto výnimočnú situáciu.
Držme si palce, aby posunutie harmonogramu akademického roka bol ešte dlho náš najväčší a jediný problém.

S pozdravom
Ľudmila Čábyová, dekanka fakulty