Zmena ŠVOaUK 2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 sa fakultné kolo konferencie ŠVOaUK 2020 ruší. 

Študenti sa však naďalej môžu so svojimi vedeckými prácami prihlasovať cez elektronický formulár, a to do 5. apríla 2020. Z prihlásených prác bude vytvorený zborník. Pre viac informácii sledujte stránku ŠVOaUK.