Končíš Bc. alebo Mgr. stupeň? Zapoj sa do prieskumu, ktorý realizuje Atteliér

Nasledujúci dotazník je určený pre všetkých končiacich študentov dennej formy štúdia v AR 2019/2020, a to vo všetkých odboroch prvého a druhého stupňa štúdia.

Cieľom dotazníka je zistiť prvotné plány budúcich absolventov. Výsledky budú použité len ako podklady k článku pre náš univerzitný časopis Atteliér. Jeho vyplnenie vám zaberie pár minút, dotazník je anonymný. Za účasť vopred ďakujeme.

ZAPOJIŤ SA