AKTUALIZOVANÉ Usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác v LS AR 2020

Záverečné práce (diplomové práce a práce študentov, ktorým boli schválené predčasné štátne skúšky) sa budú odovzdávať len prostredníctvom AiSu. Prácu je potrebné nahrať do AiSu najneskôr do 24. apríla 2020. Práce nie je potrebné vytlačiť.

  1. Školiteľ musí s nahratím práce do AiSu súhlasiť.
  2. Súčasťou práce je zadanie. Študenti, ktorí si nestihli vyzdvihnúť podpísané zadanie, môžu vložiť zadanie do práce bez podpisu. Schválené zadanie nájdete v AiSe.
  3. Všetky ostatné náležitosti, ktoré boli spojené s odovzdávaním  záverečných prác budeme riešiť dodatočne podľa vývoja situácie.
  4. Termín a spôsob konania štátnej skúšky bude závislý od vývoja pandémie.

S dokončením práce mám „technické“ problémy, ako postupovať?

Študenti, ktorí majú technické problémy s písaním záverečnej práce (aplikačná časť práce, terénny výskum, atď.) môžu požiadať o posunutie termínu odovzdania záverečnej práce najneskôr do 20. apríla 2020. Žiadosti budeme vybavovať priebežne.

K žiadosti treba pripojiť aj súhlas od školiteľa (stačí preposlaný e-mail od školiteľa). Žiadosť posielajte elektronicky na e-mail.

V prípade schválenia žiadostí budete môcť prácu odovzdávať s končiacimi bakalármi, a to do 29. mája 2020.