Začiatok AR 2020/2021 bude 21. septembra

Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 podľa schváleného harmonogramu. Rektor UCM zároveň udeľuje – vzhľadom na štátny sviatok 17. novembra 2020 – na deň 16. novembra 2020 rektorské voľno. Počas … Viac →

Opatrenie dekanky FMK UCM v Trnave: Úprava harmonogramu pre LS AR 2019/2020

Pedagogický proces bude zatiaľ prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou, ktorú stanoví pedagóg. Harmonogram LS AR 2019/2020 pre nekončiace ročníky (denní/externí študenti) – Bc. a  Mgr. stupeň štúdia Výučba: 11. február – 6. jún 2020 Skúškové obdobie: 8. jún – 18. júl 2020 Harmonogram LS AR 2019/2020 roka pre končiacich študentov (denní/externí študenti) … Viac →