Čo nás čaká tento akademický rok? Pozrite si harmonogram

Zverejňujeme harmonogram štúdia pre akademický rok 2019/2020 v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch.

Najdôležitejšia zmena sa týka bakalárskych štátnych skúšok, ktoré sa v AR 2019/2020 uskutočnia v júni 2020 (nie v auguste, ako to bolo doteraz).

Augustový termín štátnych skúšok sa realizovať už nebude.