Pozývame na otvorenie akademického roka

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 a slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bude udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Dr. Masahirovi Yamashitovi a prof. doc. JUDr. Marekovi Šmidovi, PhD. sa uskutoční 23. septembra 2019 o 09.00 hodinev Aule Jozefa Matúša, UCM v Trnave, Bučianska 4/A.