Harmonogram promócií v októbri 2019

Promócie absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2018/2019, sa uskutočnia 3. a 4. októbra 2019.

Miesto konania je Aula UCM na Bučianskej ulici v Trnave.

Harmonogram je dostupný na stránkach UCM.