Oznam pre študentov – odovzdávanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom:

  • 3. roka bakalárskeho denného štúdia,
  • 2. roka magisterského denného štúdia,
  • 4. roka bakalárskeho externého štúdia,
  • reprobantom a študentom v predĺženej dĺžke štúdia,

že do 15. októbra 2019 je potrebné odovzdať zadanie záverečnej práce.

Postup pri odovzdávaní zadania záverečnej práce nájdete tu  – v záložke ZADANIA.