Podpisovanie dokumentov: Odchádzajúci študenti Erasmus+ LS 2019/2020

Študenti, ktorí v letnom semestri v AR 2019/2020 vycestujú na študijný pobyt, si môžu dať potrebné dokumenty u doc. PhDr. Jána Višňovského, Phd. podpísať podpísať počas jeho konzultačných hodín, a to po 7.októbri 2019.

Konzultačné hodiny:

  • utorok 12.00 – 13.30 hod., 119C, J. Herdu (aj pre Erasmus+ študentov),
  • streda 12.00 – 13.30 hod., 119C, J. Herdu.

Požadované dokumenty si prineste na kľúči. Zároveň prosíme študentov, aby dodržali termíny určené zahraničnou univerzitou, počas ktorých je potrebné im doručiť dokumenty.